Gemeente Kasterlee

vergunningsplichtige inrichtingen

Voor automatenshops, clubhuizen motorclubs, videotheken, seksinrichtingen en wedkantoren, moet een exploitant voor het openen, het openhouden of het heropenen van een inrichting, onverminderd de hogere wetgeving, in het bezit zijn van een exploitatievergunning

Hoe aanvragen?

Bij de aanvraag voeg je volgende documenten toe:

  • een kopie van de identiteitskaart van de exploitant;
  • een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de exploitant;
  • het telefoonnummer en e-mailadres waarop de exploitant te bereiken is;
  • de vermelding van het soort horecazaak;
  • het juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres van de horecazaak;
  • een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket;
  • een kopie van de statuten van de vennootschap;
  • een bewijs van goed gedrag en zeden van de exploitant, van de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant, alsook van de aangestelde(n) van de exploitant (voor het moraliteitsonderzoek);
  • in voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler (voor het moraliteitsonderzoek);

Afhandeling?

Deze vergunning wordt afgeleverd door de burgemeester.

Reglement?

Uniform Politiereglement, afdeling VI, hoofdstuk XVI

Openingsuren & contact

Dienst onthaal

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 00 01
e-mail
onthaal@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina