Gemeente Kasterlee

nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Wil je een nachtwinkel uitbaten? De aanvraag dien je in bij de dienst secretariaat-onthaal van het gemeentebestuur.

Hoe aanvragen?

Volgende documenten voeg je toe bij je aanvraag:

  • een kopie van je identiteitskaart en telefoonnummer;
  • de vermelding van het soort zaak dat je wil openen;
  • het juiste adres, én een plan van het pand;
  • een attest uitgaand van een bevoegd organisme waaruit blijkt dat de elektrische installaties van het pand beantwoorden aan de voorschriften van de geldende wettelijke reglementaire teksten;
  • een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket;
  • een kopie van de statuten van de vennootschap met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel;
  • desgevallend een kopie van de aanvraag tot toelating van fabricage of in de handel brengen van voedingswaren bij het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV).

Afhandeling?

Je vraagt zelf bij de burgemeester een brandveiligheidsonderzoek aan (ward.kennes@kasterlee.be of Ward Kennes, burgemeester - Markt 1 - 2460 Kasterlee), die op zijn beurt opdracht geeft aan de brandweer voor het onderzoek.

Een moraliteitsonderzoek (advies politie) en een onderzoek naar vestigingsformaliteiten (advies dienst ruimtelijke ordening en milieudienst) wordt door de dienst secretariaat-onthaal zelf opgevraagd.

De vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

Reglement?

Uniform Politiereglement, afdeling VI, hoofdstuk XV

Openingsuren & contact

Dienst onthaal

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 00 01
e-mail
onthaal@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina