Gemeente Kasterlee

Retributie vrijetijdsinfrastructuur

Er wordt een retributie gevestigd op het gebruik van vrijetijdsinfrastructuur.

Datum goedkeuring gemeenteraad: 25/08/2020

Datum publicatie: 31/08/2020

Aanpassing aan het reglement:

Datum goedkeuring gemeenteraad: 21/12/2021

Datum publicatie: 22/12/2021

Het college van burgemeester en schepenen legde de tarieven voor de afname van dranken vast.

Datum goedkeuring CBS: 30/11/2020

Datum publicatie: 8/12/2020

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de gebruiker van de infrastructuur. 

Kostprijs?

De tarieven zijn opgenomen in het retributiereglement dat je vindt bij 'downloads'. 

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 20
e-mail
fin@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina