Gemeente Kasterlee

Retributie vrijetijdsinfrastructuur

Er wordt een retributie gevestigd op het gebruik van vrijetijdsinfrastructuur.

Datum goedkeuring gemeenteraad: 25/08/2020

Datum publicatie: 31/08/2020

Aanpassing aan het reglement:

Datum goedkeuring gemeenteraad: 21/12/2021

Datum publicatie: 22/12/2021

Het college van burgemeester en schepenen legde de tarieven voor de afname van dranken vast.

Datum goedkeuring CBS: 30/11/2020

Datum publicatie: 8/12/2020

Aanpassingen van het reglement:

Datum goedkeuring CBS: 28/02/2022 - Datum publicatie: 08/03/2022

Datum goedkeuring CBS: 04/04/2022 - Datum publicatie: 11/04/2022

Aanpassingen van het reglement:

Datum goedkeuring CBS: 07/11/2022

Datum publicatie: 15/11/2022

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de gebruiker van de infrastructuur. 

Kostprijs?

De tarieven zijn opgenomen in het retributiereglement dat je vindt bij 'downloads'.