Gemeente Kasterlee

Retributie vrijetijdsinfrastructuur

Er wordt een retributie gevestigd op het gebruik van vrijetijdsinfrastructuur.

Datum goedkeuring gemeenteraad: 21/12/2021

Datum publicatie: 22/12/2021

Aanpassing van het reglement: 

Datum goedkeuring: GR 28/11/2023

Datum publicatie: 29/11/2023

Het college van burgemeester en schepenen legt de tarieven voor de afname van dranken vast.

Datum goedkeuring CBS: 28/02/2022 - Datum publicatie: 08/03/2022

Aanpassingen van het reglement:

Datum goedkeuring CBS: 04/04/2022 - Datum publicatie: 11/04/2022

Datum goedkeuring CBS: 18/09/2023 - Datum publicatie: 25/09/2023

Datum goedkeuring CBS: 05/02/2024 - Datum publicatie: 12/02/2024

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de gebruiker van de infrastructuur. 

Kostprijs?

De tarieven zijn opgenomen in het retributiereglement dat je vindt bij 'downloads'.