Gemeente Kasterlee

Subsidie buurtfeest

De Bergen 2019

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan een sterk sociaal weefsel in straten, buurten en wijken en wil haar bewoners kansen bieden om initiatieven te nemen. De subsidie buurtfeest zorgt voor logistieke en financiële ondersteuning (max. 150 euro) van buurtfeesten.

Voor wie?

Elke bewonersgroep die samen een buurtfeest wil organiseren komt in aanmerking voor ondersteuning. De buurt kan zich beperken tot één of meerdere straten. 

Voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning moet het feest voldoen aan volgende voorwaarden:

 • het moet plaatsvinden tussen 1 januari en 31 december
 • het moet zich richten naar alle inwoners van de straat, buurt of wijk of een gedeelte ervan
 • de aanvraag moet gebeuren door bewoners uit 4 verschillende woningen

Hoe aanvragen?

De aanvraag verloopt digitaal. Het aanvraagformulier is beschikbaar op het digitaal loket.

De aanvraag voor ondersteuning van een buurtfeest kan ingediend worden bij de vrijetijdsdienst binnen deze 4 deadlines:

• Uiterlijk 15 januari voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 april en 31 mei
• Uiterlijk 15 april voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 juni en 30 september
• Uiterlijk 15 juli voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 oktober en 31 december
• Uiterlijk 15 oktober voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 januari en 31 maart

Afhandeling?

 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de ondersteuning
 • De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomen. Wanneer de financiële middelen voor de subsidie voor dat jaar uitgeput zijn, kunnen de buurtfeesten die passen in dit reglement nog wel gebruik maken van het gemeentelijk feestmateriaal
 • Voor de uitbetaling van de subsidie ’buurtfeest’ moeten de initiatiefnemers vóór de deadlines de bewijsvoering via e-mail aan de cultuurdienst bezorgen:
  • tenminste 1 affiche of bewonersuitnodiging waaruit blijkt dat het buurtfeest openstond voor alle bewoners binnen het afgebakend gedeelte van de straat, buurt of wijk
  • minstens 1 sfeerfoto van het buurtfeest
  • een overzicht van de gemaakte kosten:
   • Uiterlijk 15 juni voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 april en 31 mei
   • Uiterlijk 15 oktober voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 juni en 30 september
   • Uiterlijk 15 januari voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 oktober en 31 december
   • Uiterlijk 15 april voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 januari en 31 maart

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 22
e-mail
cultuur@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina