Gemeente Kasterlee

Subsidie buurtfeest

De Bergen 2019

Update: omwille van de coronacrisis wordt de deadline voor het aanvragen van een subsidie buurtfeest gewijzigd. Je kan een subsidie buurtfeest aanvragen tot en met zondag 31 mei. We brengen je hierna zo snel mogelijk op de hoogte van de beslissing van het schepencollege.

Goedgekeurde aanvragen kunnen gebruik maken van het het gemeentelijk feestmateriaal (uitgezonderd de podiumwagen en de podiumunits) volgens de bestaande reglementen en de beschikbare voorraad.

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan een sterk sociaal weefsel in straten, buurten en wijken en wil haar bewoners kansen bieden om initiatieven te nemen. De subsidie buurtfeest zorgt voor logistieke en financiële ondersteuning (max. 150 euro) van buurtfeesten.

Voor wie?

Elke bewonersgroep die samen een buurtfeest wil organiseren komt in aanmerking voor ondersteuning. De buurt kan zich beperken tot één of meerdere straten. 

Voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning moet het feest voldoen aan volgende voorwaarden:

 • het moet plaatsvinden tussen 1 juni en 30 september
 • het moet zich richten naar alle inwoners van de straat, buurt of wijk of een gedeelte ervan
 • de aanvraag moet gebeuren tussen 1 maart en 15 april door bewoners uit 4 verschillende woningen

Hoe aanvragen?

Omwille van de coronacrisis wordt de deadline voor het aanvragen van een subsidie buurtfeest gewijzigd. Je kan een subsidie buurtfeest aanvragen tot en met zondag 31 mei.

De aanvraag verloopt digitaal. Het aanvraagformulier is beschikbaar op het digitaal loket vanaf 1 maart tot en met 31 mei. Let op: op 31 mei worden de aanvragen definitief afgesloten.

Afhandeling?

 • De cultuurdienst verzamelt alle aanvragen en brengt deze voor het college van burgemeester en schepenen.
 • Het schepencollege beslist over de toekenning van de ondersteuning en deelt de beslissing uiterlijk 15 mei schriftelijk aan de initiatiefnemers mee. 
 • Voor de uitbetaling van de subsidie ’buurtfeest’ moeten de initiatiefnemers vóór 15 oktober volgende bewijsvoering via e-mail aan de cultuurdienst bezorgen:
  • tenminste 1 affiche of bewonersuitnodiging waaruit blijkt dat het buurtfeest openstond voor alle bewoners binnen het afgebakend gedeelte van de straat, buurt of wijk
  • minstens 1 sfeerfoto van het buurtfeest
  • een overzicht van de gemaakte kosten

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 22
e-mail
cultuur@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina