Gemeente Kasterlee

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Dit comité is belast met de beslissingen inzake individuele steunverlening. Het comité vergadert elke derde donderdag van de maand. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Het comité bestaat, met inbegrip van de voorzitter, uit zes leden, verkozen uit en door de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is van rechtswege en met beraadslagende stem voorzitter. De secretaris van dit comité is het hoofd van de sociale dienst.