Gemeente Kasterlee

Waterproblematiek Villapark

Aanleiding van de werken:

Reeds enige tijd ervaren de bewoners van Koekoekstraat en Mezenstraat problemen met wateroverlast, zowel de Boterpottenloop als de baangrachten die hiernaar afwateren kennen zeer hoge waterstanden met lokale overstromingen van tuinen tot gevolg. 

Aard van de werken:

Aan de Koekoekstraat pompt de gemeente reeds enkele maanden het water weg als tijdelijke maatregel, dit om waterpeil in baangrachten en tuinen te beperken.

De gemeente heeft intussen opdracht gegeven om de oorzaak van dit probleem beter in kaart te brengen, hiervoor zullen er op terrein opmetingen gebeuren om het lengteprofiel van de Boterpottenloop en Oude Boterpottenloop in die omgeving in beeld te brengen.

Vervolgens zullen deze resultaten geëvalueerd worden en zal bekeken worden welke maatregelen een oplossing kunnen bieden hieraan. De gemeente heeft een budget uitgetrokken voor onderzoek en voor concrete aanpassingen op terrein. Zij doet hiervoor ook beroep op de ontwerper van project Olensteenweg en haar rioolbeheerder en zal samen met de Provincie kijken naar het onderhoud van de waterlopen.

Foto's

  • Villapark.PNG

Status

Huidige projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Gemeente Kasterlee in samenwerking met Aquafin en provincie Antwerpen

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel 014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be