Gemeente Kasterlee

Dijkherstel en aanleg actieve overstromingszone Kleine Nete in De Zegge

In het landbouwgebied De Zegge bevinden zich heel wat dijken langs de Kleine Nete. Deze dijken hebben echter te lijden onder erosie (uitspoeling). Op verschillende plaatsen zijn ze sterk verouderd en kalven oevers af tot ze lokaal soms verticaal zijn. De oevers verliezen zo hun stevigheid en dreigen voortdurend uit te spoelen waardoor het overstromingsrisico toeneemt.

Vanaf februari 2023 start de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) daarom met dijkverbeteringswerken.

Dit project is een onderdeel van het integraal rivierherstelprogramma van de Kleine Nete en kadert in de Blue Deal, het programma van de Vlaamse Regering in de strijd tegen droogte en waterschaarste.

Meer informatie vind je op de website van VMM.

Foto's

  • Dijkherstel Zegge

Status

Huidige projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Vlaamse Milieumaatschappij