Gemeente Kasterlee

Heesakkers - Dijkstraat

Aanleiding van de werken:

We doen aanpassingen in het kader van ontharding en we richten het kruispunt anders in voor een veiligere verkeerssituatie.

Aard van de werken:

Een deel van de weg ontharden en vergroenen we. Daarnaast richten we ook een deel van de wegenis anders in, het kruispunt met 2 armen wordt omgevormd naar een t-kruispunt.

Planning van werken:

De werken worden uitgevoerd in de loop van 2023 (onder voorbehoud van het openbaar onderzoek).

       

Update:

20/12/2023: Er werd een grafisch plan opgemaakt voor de straat Heesakkers bij de kruising met de Dijkstraat. Momenteel is 1 verkeersarm reeds afgesloten met paaltjes.

Er loopt een openbaar onderzoek van 18 januari t.e.m. 16 februari 12u00 m.b.t. de voorlopige vaststelling tot opheffing van dit deel gemeenteweg. Meer informatie kan u terugvinden via: https://www.kasterlee.be/product/4377/openbaar-onderzoek-voorlopige-vaststelling-gemeentelijk-rooilijnplan-heesakkers

Status

Geplande projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Gemeente Kasterlee
  • Studiebureau: Infrabo

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel:
014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be