Gemeente Kasterlee

Heesakkers - Dijkstraat

Aanleiding van de werken:

We doen aanpassingen in het kader van ontharding en we richten het kruispunt anders in voor een veiligere verkeerssituatie.

Aard van de werken:

Een deel van de weg ontharden en vergroenen we. Daarnaast richten we ook een deel van de wegenis anders in, het kruispunt met 2 armen wordt omgevormd naar een t-kruispunt.

Vanaf februari start Fluvius met aanpassingen aan de openbare verlichting in de gehele Dijkstraat.

Planning van werken:

De werken worden uitgevoerd in het voorjaar van 2024.

 • Januari - voorbereidende werken - door Adams via Blue-deal ontharding VMM
 • Februari/maart - werken nutsmaatschappijen - door Fluvius
 • April - wegeniswerken - door aannemer Ambaro

      

Update:

03/06/2024: De werken zijn afgerond.

08/04/2024: De werken door de nutsmaatschappijen hebben langer geduurd dan gepland, waardoor de aannemer pas gestart is in april met de wegeniswerken.

20/12/2022: Er werd een grafisch plan opgemaakt voor de straat Heesakkers bij de kruising met de Dijkstraat. Momenteel is 1 verkeersarm reeds afgesloten met paaltjes.

Foto's

 • voorblad.jpg
 • Opmetingsplan Heesakkers - Dijkstraat
 • Oppervlakte voor vergroening

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Kasterlee
 • Studiebureau: Infrabo
 • Aannemer: Ambaro NV, Kasterlee
 • Startdatum: maandag 8 januari 2024
 • Einddatum: zondag 31 maart 2024
 • Kostprijs: 136.123,41 euro incl. btw

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel:
014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be