Gemeente Kasterlee

Herwaardering Rullenloop

Aanleiding van de werken:

Aquafin plant de scheiding van hemelwater en afvalwater in het centrum van Kasterlee. Het hemelwater zal aangesloten worden op de Rullenloop t.h.v. de Turnhoutsebaan. Een groot deel van de Rullenloop is momenteel niet watervoerend. Om het hemelwater van het centrum te kunnen afvoeren, dient de Rullenloop geherwaardeerd te worden zodat het hemelwater op een natuurlijke manier stroomafwaarts kan vloeien.

Aard van de werken:

De aanneming heeft als doel het openleggen van de Rullenloop. In deze fase van de werken is dit voorzien vanaf de Turnhoutsebaan tot aan de Kapelstraat.

In de Kapelstraat worden nutsleidingen verplaatst om de loop verder te realiseren.

Planning van de werken:

De aannemer start de werken op 9 januari 2024. 

Overige info:

Dit project wordt gerealiseerd mede dankzij de steun van Provincie Antwerpen.

Update:

19/01/2024: De werken zijn door de hoge grondwaterstand uitgesteld totdat het waterniveau voldoende gezakt is.

10/01/2024: Door de vriestemperaturen is de start van de werken even uitgesteld.

20/11/2023: De voorbereidende werken starten in december 2023.

29/09/2023: De voorziene aanvang van de werken is januari 2024.

Foto's

  • Natuurlijk stroomgebied Rullenloop_bestaande toestand
  • Natuurlijk stroomgebied Rullenloop_na uitvoering project 'De Met'
  • Natuurlijk stroomgebied Rullenloop_op lange termijn

Status

Huidige projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Aquafin
  • Studiebureau: Sweco
  • Aannemer: Vangeel wegenbouw bvba, Turnhout
  • Startdatum: dinsdag 9 januari 2024
  • Kostprijs: 201.982,54 EUR incl btw

Contact

Contactpersoon

Het contactcenter van Aquafin is elke werkdag van 8 tot 19 uur bereikbaar via 03 450 45 45 of contact@aquafin.be

Voor overige informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel 014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be