Gemeente Kasterlee

Herwaardering Rullenloop

Aanleiding van de werken:

Aquafin plant de scheiding van hemelwater en afvalwater in het centrum van Kasterlee. Het hemelwater zal aangesloten worden op de Rullenloop t.h.v. de Turnhoutsebaan. Een groot deel van de Rullenloop is momenteel niet watervoerend. Om het hemelwater van het centrum te kunnen afvoeren, dient de Rullenloop geherwaardeerd te worden zodat het hemelwater op een natuurlijke manier stroomafwaarts kan vloeien.

Aard van de werken:

Aquafin heeft in één opdracht het ontwerp van het rioleringsproject en de herwaardering van de Rullenloop gegund aan een studiebureau.
Het studiebureau is bezig met de ontwerpen voor opmaak van de vergunningsaanvraag, aanbesteding, milieu hygiënisch & archeologisch onderzoek.

Planning van de werken:

De werken worden uitgevoerd in het voorjaar van 2023. Voorlopig beperken we ons tot de eerste zone van Turnhoutsebaan tot Kapelstraat.

Foto's

  • Natuurlijk stroomgebied Rullenloop_bestaande toestand
  • Natuurlijk stroomgebied Rullenloop_na uitvoering project 'De Met'
  • Natuurlijk stroomgebied Rullenloop_op lange termijn

Status

Geplande projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Aquafin
  • Studiebureau: Sweco

Contact

Contactpersoon

Het contactcenter van Aquafin is elke werkdag van 8 tot 19 uur bereikbaar via 03 450 45 45 of contact@aquafin.be

Voor overige informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel 014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be