Gemeente Kasterlee

Riolering Hoge Rielen

Aanleiding van de werken:

In de huidige toestand ligt er langsheen het hele projectgebied ter hoogte van Hoge Rielen nog geen riolering. Er is enkel een beperkt stelsel van open en (sterk verzande) ingebuisde grachten. Het afvalwater komt in het grond- en oppervlaktewater terecht op privéterrein of via de grachten. Dit project zorgt er voor dat het afvalwater gescheiden wordt afgevoerd via een rioolstelsel.

Aard van de werken:

In het hele projectgebied wordt een 2DWA-stelsel aangelegd (dus volledige afkoppeling van afvalwater en regenwater).

Alle aanwezige vuilvracht wordt gravitair ingezameld en afgevoerd via een nieuwe DWA. Deze vuilvracht zal dan aansluiten op het overnamepunt van het pompstation van Aquafin t.h.v. Rielenweg/Hoge Rielen. Van hieruit vertrekt een persleiding richting het aansluitpunt op de aanwezige gemengde riolering t.h.v. de Beukendreef.

De iets verder afgelegen woningen in Rielenweg (nr. 1, 3 en 8) en Venakkers (nr. 1 en 2) worden aangesloten via een pompunit met aansluiting via een persleiding op het afwaarts gravitaire stelsel richting het overnamepunt.

Voor het containerpark wordt binnen dit project eveneens een aansluitpunt voorzien door een lange huisaansluiting aan de westzijde van het perceel.

Moeilijke woorden gelezen:

 • DWA of droogweerafvoer: afvalwater zonder niet-verontreinigd regenwater
 • Vuilvracht: de hoeveelheid verontreinigde stof
 • Gravitair: het water op natuurlijke wijze van hoog naar laag laten vloeien

Planning van de werken:

De uitvoering van de werken is gepland vanaf najaar 2023.

 • Werken in Beukendreef: 16 oktober 2023 - 31 december 2023
 • Werken in Hoge Rielen: in 2024

  

Update:

29/09/2023: Bij foto's vind je de omleiding voor de fietsers tijdens de werken aan Beukendreef.

02/08/2022: De werken worden uitgevoerd in het najaar van 2023.

30/08/2021: We plannen om het aanbestedingsdossier af te ronden tegen midden 2022, zodat de werken uitgevoerd worden eind 2022.

26/03/2021: Het voorontwerp van deze werken hebben we ontvangen.

Foto's

 • plangebied.png
 • Hoge Rielen ontwerp_deel 1.PNG
 • Hoge Rielen ontwerp_deel 2.PNG
 • Hoge Rielen ontwerp_deel 3.PNG
 • Hoge Rielen ontwerp_deel 4.PNG
 • Hoge Rielen ontwerp_deel 5.PNG
 • Hoge Rielen ontwerp_deel 6.PNG
 • Hoge Rielen ontwerp_deel 7.PNG
 • Omleiding fietsers

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Kasterlee
 • Studiebureau: Gowaco
 • Aannemer: Vangeel wegenbouw bvba, Turnhout
 • Startdatum: maandag 16 oktober 2023
 • Einddatum: dinsdag 31 december 2024
 • Kostprijs: 2.045.496,01 EUR incl btw

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel 014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be