Gemeente Kasterlee

Verkeershinder kleine werken door derden

Kasterlee

Bosakkers

Van 2 tem 24 maart wordt er gewerkt in de berm door de nutsmaatschappijen. De hinder beperkt zich tot het wisselend verkeer ter hoogte van de koppelputten.

Lichtaartsebaan

In de nacht van 19 op 20 april worden er werken uitgevoerd aan het rijbaandeksel ter hoogte van de verkeerslichten.

Voor voertuigen is er een plaatselijke asverschuiving. Fietsers ondervinden geen hinder.

Pastorijstraat

Voor de uitvoering van dringende werken aan de rijbaandeksels ter hoogte van de huisnummers 13 en 19, zal er op 15 en 16 maart wisselend verkeer met verkeerslichten ingesteld worden.

Fietsers en voetgangers zullen geen hinder ondervinden.

In de periode van 20 maart tot 28 april is er hinder door sleufwerken voor de nutsvoorzieningen. Ter hoogte van kleine werfzones, verspreid over de volledige lengte, zal het verkeer plaatselijk beurtelings over 1 rijstrook moeten rijden.

Retiesebaan/Melkstraat

Naar aanleiding van de bouwwerken te Retiesebaan 24, zal het voetpad ter hoogte van de bouwwerf niet toegankelijk zijn in de periode van 7 december 2022 tem 31 maart 2023. 

Voetgangers dienen verderop over te steken.

Voor de aanlevering langs de achterzijde mogelijk te maken, zal er in deze periode geregeld een parkeerverbod gelden in de Melkstraat, ter hoogte van huisnummer 34.

Turnhoutsebaan N19

Van 20 maart tem 14 april voert Pidpa werken uit op de Turnhoutsebaan ter hoogte van huisnummer 216 tot 226, in de richting van Turnhout. Het fietspad is daar versperd.

Fase 1 + 2: 20 maart tem 31 maart: Fietsers moeten omrijden via Kleinrees-Hazendonk.

Fase 3 + 4: 3 april tem 14 april: Ter hoogte van de werfzone wordt het gemotoriseerd verkeer op één rijvak geleid. Fietsers kunnen de werfzone voorbijrijden via het rechtse rijvak dat afgezet is voor het gemotoriseerd verkeer. 

Watertorenlaan

Voor de uitvoering van antennewerken aan de watertoren, zal zich op 6, 7, 10 en 11 april een kraanwagen opstellen ter hoogte van huisnummer 24. Doorgaand verkeer ter hoogte van de werfzone is niet mogelijk. Ook fietsers moeten omrijden.

Lichtaart

Arkstraat en Schoorsebrug

Voor de uitvoering van grondverzetwerken ter hoogte van de Kleine Nete, zal de Arkstraat in de periode 9/1/2023  tot en met 31/3/2023 worden afgesloten ter hoogte van de brug.

Voetgangers en fietsers kunnen steeds door. Gemotoriseerd verkeer dient om te rijden via Eerselingendijk(Geel) en Schoorsebrug, die om hiervoor tijdelijk enkelrichting wordt gemaakt in de richting van lichtaart.

Meer info

De Bergen

Voor de uitvoering van werken aan het rijbaandeksel ter hoogte van huisnummer 78, zal er op 15 en 16 maart wisselend verkeer met verkeersborden ingesteld worden.

Leistraat

Voor de uitvoering van een huisaansluiting zal er op 20 maart hinder zijn ter hoogte van huisnummer 72.

Het verkeer zal beurtelings over 1 rijstrook de werfzone kunnen voorbijrijden.

Om de veiligheid van het schoolverkeer te garanderen, start de hinder op de rijbaan pas na 8.30 uur.

Tielen

Broekstraat x Tielendorp

Voor de uitvoering van rioleringswerken zal er op 21 maart hinder zijn ter hoogte van de aansluiting van de Broekstraat naar Tielendorp.

Er zal tijdens deze werken éénrichtingsverkeer worden ingesteld vanaf het kruispunt met Tielendorp tot aan het kruispunt ter hoogte van Broekstraat 18.

Het verkeer kan de Broekstraat uitrijden via Tielendorp. De Broekstraat is enkel bereikbaar vanuit de Spoorwegstraat. Fietsers kunnen in beide richtingen door.

Om de veiligheid van het schoolverkeer te garanderen, starten de werken pas vanaf 9.00 uur.

Kaliebaan

Voor het maken van proefsleuven, is er hinder in de periode 7 tem 31 maart.

De rijbaan blijft toegankelijk voor beurtelings verkeer.

Slagmolenstraat

Voor de bouw van een woning in de Kerkstraat zal er van 20 februari tem 22 mei een kraan opgesteld worden ter hoogte van Slagmolenstraat 4.

Hiervoor zal de Slagmolenstraat voor gemotoriseerd verkeer enkel nog bereikbaar zijn via Opstal. Fietsers en voetgangers kunnen wel door.

Om de nabije buurtbewoners de toegang tot hun eigendom te garanderen, is het niet mogelijk om te parkeren in de afgesloten zone.

Tielendorp

Naar aanleiding van de bouwwerken te Tielendorp 21, zal het voetpad en de oversteekplaats ter hoogte van de bouwwerf niet toegankelijk zijn. Deze bouwwerken zijn voorzien tot einde november 2023.

Voetgangers dienen verderop over te steken.

Diverse Locaties binnen de gemeente

.

Hinder op de weg in kaart

Een overzicht van de werken in gemeente Kasterlee vind je terug via volgende link.

Status

Huidige projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: niet-gespecifieerd

Contact

Contactpersoon

mobiliteitsdienst
Tel. 014 85 99 24

e-mail
mobiliteit@kasterlee.be