Gemeente Kasterlee

Verkeershinder kleine werken door derden

Kasterlee

De Maneschijn 

Tussen 29/4 en 3/5 voort wegbeheerder AWV asfalteringswerken uit op het kruispunt Retiesebaan met De Maneschijn. 

Op de Retiesebaan wordt beurtelings verkeer ingesteld met tijdelijke verkeerslichten. 

Tijdens deze werken is er geen doorgang mogelijk voor gemotoriseerd verkeer van en naar De Maneschijn.

Voor fietsers wordt een corridor voorzien over het privaat perceel op de hoek.

Lichtaart

-

Tielen

Hoek

Op 17 en 18 april voert een onderaannemer van Aquafin werken uit aan de riooldeksels ter hoogte van de huisnummers 22, 25 en 28.

In de loop van deze twee dagen zal de straat gedurende enkele uren worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Fietsers zullen geen hinder ondervinden.

Klein Broek - Brouwerijstraat

Van 15 tem 26/4 worden er nutswerken uitgevoerd in Klein Broek van huisnummer 1 tot 18 en ter hoogte van het kruispunt met de Brouwerijstraat.

Tijdens de werken zal voor het gemotoriseerd verkeer eenrichtingsverkeer ingesteld worden.

In de eerste fase is dit in de richting van Lichtaart, in de tweede fase wordt de toegestane rijrichting omgekeerd.

Fietsers zullen steeds in beide richtingen kunnen bewegen.

Diverse Locaties binnen de gemeente

.

Hinder op de weg in kaart

Een overzicht van de werken in gemeente Kasterlee vind je terug via volgende link.

Status

Huidige projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: niet-gespecifieerd

Contact

Contactpersoon

mobiliteitsdienst
Tel. 014 85 99 24

e-mail
mobiliteit@kasterlee.be