Gemeente Kasterlee

Pensioen

Er zijn verschillende mogelijkheden om een pensioen aan te vragen.
Je kan na een loopbaan van 40, 41 of 42 jaar, al naargelang het aantal gewerkte jaren, een vervroegd pensioen aanvragen.
Na het overlijden van je echtgeno(o)t(e) kan je een overlevingspensioen aanvragen.
Als je onvoldoende pensioenrechten hebt opgebouwd, kan je ook een inkomensgarantie voor ouderen aanvragen.

Heb je een loopbaan als arbeider, bediende of gemengd? Ben je ambtenaar geweest? Ben je werkloos geweest of een tijdje ziek? Al deze elementen hebben een invloed op de berekening van je pensioen.

Je kan bij de sociale dienst terecht om de aanvraag in orde te brengen. 

Wil je weten hoeveel pensioen je ongeveer gaat krijgen? Vanaf 55 jaar kan je een voorlopige pensioenberekening vragen. Dit geeft een idee over de hoogte van het pensioen bij een ongewijzigde situatie tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. Er worden geen berekeningen door de sociale dienst gedaan.

Krijg je een buitenlands pensioen (Frans, Duits, Nederlands of ander pensioen), krijg je normaal jaarlijks een vraag om een levensbewijs aan de bevoegde pensioendienst te bezorgen. Dit bewijs van leven kan je bij de bevolkingsdienst opvragen. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Je kan je document meenemen zodat het direct kan worden ingevuld. 

Voor wie?

- Je wil vervroegd op pensioen gaan (voor de wettelijke pensioenleeftijd)

- Je wil een overlevingspensioen aanvragen

- Je wil een inkomensgarantie voor ouderen aanvragen

- Bewijs van leven voor iedereen met een buitenlands pensioen die dit jaarlijks moet bezorgen aan de bevoegde buitenlandse pensioendienst.

Voorwaarden?

Om de aanvraag te doen, moet je volgende documenten meebrengen:

- Identiteitskaart

- Overzicht van je loopbaan

- Indien van toepassing een overzicht van de periode van legerdienst

Hoe aanvragen?

  • Persoonlijk schriftelijk of mondeling aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW. 
  • Voor bewijs van leven voor je buitenlands pensioen kan je terecht bij de bevolkingsdienst in het gemeentehuis. 

Kostprijs?

Deze dienstverlening is gratis.

Afhandeling?

  1. De aanvraag wordt samen met de maatschappelijk assistent ingevuld en verstuurd.
  2. Het dossier zal dan door de bevoegde pensioendienst verder worden afgehandeld.
  3. De pensioendienst kan nog extra inlichtingen opvragen. 

Waar?

- Sociale dienst van het OCMW voor de pensioenaanvragen

- Rijksdienst voor Pensioenen:

adres: Renier Sniedersstraat 2-4, 2300 Turnhout

Contact: gratis nummer 1765

- Bevolkingsdienst gemeentehuis voor de levensbewijzen voor een buitenlands pensioen. 

 

 

Openingsuren & contact

Sociale dienst

adres
Leistraat 832460 Kasterlee
tel.
014 55 60 04
e-mail
sociaalhuis@kasterlee.be

Sociaal Huis is enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Vanaf 11 december 2023 is het sociaal huis en de seniorenconsulent enkel nog in de voormiddag telefonisch bereikbaar.

Bekijk ook:

Er zijn verschillende sites waar je extra informatie kan vinden over je pensioen:

www.mypension.be 

Pensioendienst voor werknemers:  www.onprvp.fgov.be 

Zelfstandigen: www.rsvz.be

Overheidssector: www.pdos.be

Elke pensioendienst heeft lokaal zitdagen. Deze informatie kan je vinden via het Pensioenpunt.

http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/IGO/paginas/default.aspx 

Deel deze pagina