Gemeente Kasterlee

Thuis in Tielen: zorgzame buurt?

In het voorjaar 2023 startte de dienst welzijn, samen met Expertisecentrum Zorg en Welzijn, een project op in het kader van Zorgzame Buurten met als naam:" Thuis in Tielen".

Thuis in Tielen sluit aan bij het Masterplan Tielen. Dit masterplan voorziet een hoofdlokaal voor een dienstencentrum in Tielen. Een lokaal dienstencentrum staat ten dienste van de buurt en organiseert of ondersteunt activiteiten waar de buurt behoefte aan heeft, met als doel een zorgzame(re) buurt te worden of te blijven.

Een zorgzame buurt is als het ware een verlengde van je warme huiskamer. Het is een plaats waar ontmoeting, nabijheid, samenhorigheid en solidariteit aanwezig zijn.

Thuis in Tielen onderzoekt hoe het met ontmoeting, nabijheid... gesteld is in Tielen. Thuis in Tielen bevraagt of het goed wonen in een buurt is, kennen de buren elkaar, weet je waar je terecht kan met een hulpvraag...

Thuis in Tielen gaat opzoek naar het antwoord op twee hoofdvragen:" Hoe zorgzaam is de buurt in Tielen en wat kan de rol zijn van een lokaal dienstencentrum om de buurt in Tielen te ondersteunen of verder te ontwikkelen?".

Thuis in Tielen gaat samen met de Tielenaar opweg om de behoeftes en sterktes van de buurt in kaart te brengen, verkent wat de rol van een lokaal dienstencentrum kan zijn en hoe de buurt zijn zorgzame rol kan (blijven) vervullen.

De sterktes van de buurt worden ook mee in kaart gebracht. Welke initiatieven zijn er, wat gebeurt er al in de buurt. Zo krijgen we een realistische beeld van Tielen.

Om dit beeld scherp te krijgen, vragen we de medewerking van ALLE Tielenaars.

Een eerste activiteit waar we JOU voor nodig hebben is de inlooptafel in het OC Tielen op 29 maart 2023 vanaf 18:30.

Bij een gezellige babbel schetsen we een beeld van wat Thuis in Tielen betekent en peilen we naar JULLIE verwachtingen. We willen van jullie graag weten wat er al gebeurt in Tielen, wat er leeft...

Inschrijven is niet nodig en iedereen is welkom!

Het vervolg van de inlooptafels is de gesprekstafel.

Een gesprekstafel is een brainstorm in een kleine groep. We beginnen met wat jullie droomscenario is, wat een ideale buurt zou zijn, maar we kijken ook naar wat haalbaar is. 

We stellen de vraag wat je kan doen om zo dicht mogelijk bij je ideale droombuurt te komen.

Deze gesprekstafels gaan door in ' t Margrietje, Kerkstraat 3 op dinsdag 25 april en op donderdag 5 mei, telkens van 14 tot 17 uur.

Tegelijkertijd met de inlooptafel en de gesprekstafels loopt er een kwantitatieve analyse. Hier verzamelen we statistische gegevens over Tielen, bekijken we die, vergelijken en analyseren we ze..

Met dit deel van het onderzoek brengen we objectieve gegevens bij elkaar. We gaan na wie de Tielenaars zijn, in welke leeftijdscategorie zitten ze, zijn ze alleenstaand of samenwonend..

Hiermee verkrijgen we als het ware " een foto" van de Tielenaars. 

Vanuit zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve analyse maken we een rapport op. Dit rapport wordt eerst gepresenteerd aan het bestuur.

Voor wie?

Thuis in Tielen is voor alle Tielenaars. We willen van  zoveel mogelijk Tielenaars hun mening kennen zodat we een realistische kwalitatieve analyse kunnen maken van hoe het leven in Tielen is.

Daarom doen we een warme oproep aan iedereen in Tielen om mee te werken aan Thuis in Tielen!

Waar?

De inlooptafel gaat door in het OC Tielen op 29 maart om 18:30. Je kan zo langs komen, inschrijven hoeft niet.

De gesprekstafels gaan door in ' t Margrietje, Kerkstraat 3 op dinsdag 25 april en donderdag 4 mei telkens van 14 tot 17 uur.

Ben je geïnteresseerd? Twijfel niet en neem contact op met de welzijnsdienst via welzijn@kasterlee.be of Tel. 014 55 83 99 of download de flyer hiernaast.

Openingsuren & contact

Welzijnsdienst

adres
Leistraat 832460 Kasterlee
tel.
014 55 83 22
e-mail
welzijn@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina