Gemeente Kasterlee

Openingsuren en wekelijkse rustdag

De sluitingstijden voor winkels en de verplichting tot een wekelijkse rustdag wordt geregeld door de wet op de openingsuren en wekelijkse rustdag.

Een afwijking op de wekelijkse rustdag houdt in dat je op je gekozen rustdag (die wettelijk verplicht is) toch de winkel mag openhouden. 

Het college van burgemeester en schepenen besliste om een afwijking toe te staan op de sluitingsdag op zondag 7 oktober 2018, zondag 16 december 218, zondag 23 december 2018 en zondag 30 december 2018.

Kasterlee is sinds 11 april 2018 erkend als toeristisch centrum door minister van werk, economie en consumenten Kris Peeters. Hierdoor kan het KB van 23 mei 1972 ingeroepen worden om jeugdige werknemers in dienst te nemen op zondag. Voor de zomer zullen we nog een aanvraag doen voor de erkenning van Kasterlee als toeristisch centrum bij de minister van Middenstand in functie van de wet van 10 november 2006 over de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening en de verplichte sluitingsuren.

.

 

Hoe aanvragen?

Om een afwijking te bekomen op de sluitingstijden of een afwijking op de wekelijkse rustdag kan je een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur.

Reglement?

De reglementen over de sluitingsuren en wekelijkse rustdag vind je terug op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 85
e-mail
lokale.economie@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Deel deze pagina