Gemeente Kasterlee

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Dit comité is belast met de beslissingen inzake individuele steunverlening. Het comité vergadert elke derde donderdag van de maand. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Voor wie?

Het comité bestaat, met inbegrip van de voorzitter, uit negen leden, verkozen uit en door de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is van rechtswege en met beraadslagende stem voorzitter. De secretaris van dit comité is de hoofd maatschappelijk werker.

Openingsuren & contact

Administratieve dienst OCMW

adres
Leistraat 832460 Kasterlee
tel.
014 55 60 04
e-mail
ocmw@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina