Gemeente Kasterlee

Minder Mobielen Centrale

Rolmobiel

In samenwerking met Taxistop werd door het OCMW een mindermobielencentrale (kortweg MMC) opgericht.  Het is een dienst die mensen naar allerlei activiteiten voert zoals familiebezoek, doktersbezoek, boodschappen, de kapper,...
Het vervoer wordt mogelijk gemaakt door vrijwillige chauffeurs.

Voor wie?

Voor inwoners met een beperkt inkomen die wegens ouderdom of handicap het eigen of openbaar vervoer niet kunnen gebruiken en lid zijn van onze dienst.

Voorwaarden?

 • De gebruiker heeft een mobiliteitsprobleem en kan zich niet meer verplaatsen met het eigen of openbaar vervoer. 
 • Je inkomen is beperkt, dat houdt in dat je ofwel
  • Recht op een verhoogde tegemoetkoming, ofwel
  • Recht op een sociaal tarief telefoon, ofwel
  • Recht op een sociaal tarief gas, water, elektriciteit, ofwel
  • Recht op een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, ofwel
  • Een inkomen dat lager ligt dan 2x het leefloon (bedragen januari 2023):
   • Voor een alleenstaande houdt dit in dat het inkomen niet hoger mag zijn dan 2.428 euro.
   • Voor een koppel bedraagt dit 3.238 euro per maand.
   • Bij personen met een gezinslast ligt de grens op 3.282 euro per maand.
 • Voor de financiële voorwaarde wordt wel gevraagd om hiervan een bewijs aan te leveren. Dan kan in geval van een verhoogd tegemoetkoming een klevertje van het ziekenfonds zijn, maar ook een bankuittreksel in kader van inkomen (bv. pensioen).
 •  

Hoe aanvragen?

 1. Je neemt telefonisch contact op met het OCMW.
 2. We bekijken of je in aanmerking komt om gebruik te maken van deze dienst.
 3. Als je gebruik kan maken van onze dienst maken we een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek ontvang je een lidkaart en een overschrijving om het lidgeld te betalen. Het lidmaatschap wordt jaarlijks verlengd.

Kostprijs?

 1. Lidgeld: het lidgeld bedraagt 12 euro per jaar voor een alleenstaande en 18 euro per jaar voor een koppel. Wanneer je lid wordt na 30 juni, dan moet je de helft van het lidgeld betalen.
 2. Kilometerkosten: per gereden kilometer betaal je 0,42 euro. De kilometers beginnen te tellen vanaf de woning van de chauffeur.
 3. Bijkomende kosten: indien er parkeerkosten zijn, dan moeten die betaald worden door de gebruiker.  Als de chauffeur tijdens een rit op jou moet wachten (bv. bij een doktersbezoek), dan moet je vanaf het tweede halfuur 2 euro per gewacht half uur betalen aan de chauffeur. Hiermee kan de chauffeur een verfrissing aankopen.
 4. De administratiekosten, de kilometerkosten en de bijkomende kosten betaal je bij elke rit rechtstreeks aan de chauffeur.

Openingsuren & contact

Minder Mobielen Centrale

adres
Leistraat 832460 Kasterlee
tel.
014 55 60 04
e-mail
sociaalhuis@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina