Gemeente Kasterlee

Forfait palliatieve zorg

  • Palliatief zorgforfait. Het ziekenfonds betaalt een premie voor terminale patiënten die thuis verzorgd worden. Deze premie kan maximaal voor 2 maanden verkregen worden.
  • Remgeld. Personen die thuis verzorgd worden en zich in een palliatieve situatie bevinden, moeten geen remgeld meer betalen voor bezoeken van de huisarts.
  • Palliatief verlof. Elke werknemer in de privé of de openbare sector die de verzorging van een ongeneeslijk ziek of terminale persoon op zich neemt, kan palliatief verlof opnemen.
  • Palliatief forfait voor thuisverpleging. Thuisverpleegkundigen krijgen een forfaitair en supplementair honorarium inden de patiënt die ze verzorgen palliatief is.

Hoe aanvragen?

De huisarts van de palliatieve thuispatiënt dient een standaardformulier in te vullen waarin hij aangeeft dat betrokkene aan de voorwaarden voldoet. Dit formulier dient aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds bezorgd te worden.

Voor meer informatie over deze tegemoetkoming wendt u zich best tot de mutualiteit waarbij je bent aangesloten.

Openingsuren & contact

Welzijnsdienst

adres
Leistraat 832460 Kasterlee
tel.
014 55 83 22
e-mail
welzijn@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Bekijk ook:

Deel deze pagina