Gemeente Kasterlee

Erven en schenken

Erfenis

Wanneer de overledene, ook erflater genoemd, geen testament of huwelijkscontract heeft opgemaakt, wijst de wet de erfgenamen aan.

Voor wie?

Bij een erfenis heeft de wetgever een aantal algemene principes vastgelegd en de erfgenamen ingedeeld in vier groepen op basis van verwantschap:

De wetgever heeft een rangschikking opgesteld en de erfgenamen ingedeeld in vier orden volgens bloedverwantschap, te weten:

  1. alle afstammelingen van de erflater: kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, …
  2. als de overledene geen afstammelingen nalaat: de ouders van de erflater samen met zijn broer(s) en zuster(s) en/of hun afstammeling(en)
  3. als de overledene noch afstammelingen, noch broer(s), zuster(s) en/of hun afstammeling(en) nalaat: alle bloedverwanten in opgaande lijn: ouders, grootouders, overgrootouders,…
  4. als de overledene geen erfgenamen van eerste, tweede of derde orde nalaat: ooms, tantes en hun nakomelingen (neven en nichten dus), grootooms, groottantes. Een hogere orde sluit een lagere steeds uit.

Voorwaarden?

Er mag geen testament opgemaakt zijn of een huwelijkscontract.

Kostprijs?

In het algemeen kan men stellen dat het tarief verhoogt naar gelang van het bedrag en verschilt naar gelang van de graad van verwantschap.

Om het juiste tarief te kennen moet worden nagegaan in welk gewest de erflater in de laatste 5 jaar het langst zijn woonplaats had. De toepasselijke regels verschillen immers voor het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Reglement?

Erven

Schenken

Openingsuren & contact

Welzijnsdienst

adres
Leistraat 832460 Kasterlee
tel.
014 55 83 22
e-mail
welzijn@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina