Gemeente Kasterlee

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO), gewaarborgd inkomen voor ouderen

Het is een uitkering die tot doel heeft financiële hulp te bieden aan pensioengerechtigde personen die geen of onvoldoende rechten opgebouwd hebben op een pensioen.

De berekening van het bedrag is verschillend naargelang je alleen woont, feitelijk samenwoont, wettelijk samenwonend of gehuwd bent. Voldoet je partner ook aan de voorwaarden, dan is het mogelijk dat je allebei recht hebt op een financiële bijpassing. Je pensioenbedrag wordt dan verhoogd tot volgende bedragen:

Gezinstoestand september 2021
alleenstaande of feitelijk samenwonende 1.232,07 euro
wettelijk samenwonende of gehuwde 821,38 euro per persoon

Het basisbedrag is gekoppeld aan de index en kan eveneens verhoogd worden bij KB.

Voor wie?

De IGO kan toegekend worden op de leeftijd van 65 jaar of ouder.

Voorwaarden?

De IGO kan maar toegekend worden zolang men zijn hoofdverblijfplaats in België heeft en er bestendig en daadwerkelijk verblijft. Men mag ten hoogste 29 dagen in het buitenland verblijven.

Hoe aanvragen?

De gerechtigde kan de aanvraag indienen bij de sociale dienst van het OCMW. Het recht op deze inkomensgarantie wordt automatisch onderzocht bij het onderzoek van het pensioen.

Openingsuren & contact

Sociale dienst

adres
Leistraat 832460 Kasterlee
tel.
014 55 60 04
e-mail
sociaalhuis@kasterlee.be

Sociaal Huis is enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Sinds 11 december 2023 is het sociaal huis en de seniorenconsulent enkel nog in de voormiddag telefonisch bereikbaar.

Deel deze pagina