Gemeente Kasterlee

Incontinentieforfait

Een incontinentieforfait is een financiële ondersteuning voor mensen die last hebben van incontinentie. Deze ondersteuning is om de kosten van de aankoop van incontinentiemateriaal te verlichten.

Voor wie?

U hebt recht op een incontinentieforfait als u lijdt aan incontinentie die niet behandelbaar is. Afhankelijk van je situatie kan dit forfait variëren. (Zie voorwaarden.)

Voorwaarden?

In 2023 heeft u recht op een incontinentieforfait van 575,70 euro voor zwaar zorgbehoevenden als:

  • u recht hebt op het forfait B of C, mét een score 3 of 4 voor het criterium ‘incontinentie’, in de thuisverpleging gedurende minstens 4 van de laatste 12 maanden.
  • u de laatste dag van de periode van 4 maanden niet in een verzorgingsinrichting verblijft waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet.

U hebt dus geen recht op het incontinentieforfait bij opname in een:

  • algemeen of psychiatrisch ziekenhuis rust- en verzorgingstehuis (RVT)
  • rustoord voor bejaarden (ROB)
  • psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)
  • initiatief voor beschut wonen of bepaalde revalidatiecentra.

Als u opgenomen bent in een instelling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, vormt dit geen probleem.

Sinds 1 januari 2023 heeft u recht op een incontinentieforfait van 187,90 euro voor niet-afhankelijke personen als:

  • u lijdt aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie
  • u geen recht hebt op het incontinentieforfait omdat u niet voldoet aan het afhankelijkheidscriterium
  • u nog geen tegemoetkoming voor autosondage of incontinentiemateriaal ontvangen hebt
  • u niet verblijft in een rustoord of verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (uitgezonderd opname in een acute dienst en bij opvang in een dagverzorgingscentrum).

Hoe aanvragen?

Het incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden:
De aanvraag  van het incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden gebeurt door de thuisverpleegkundige. Komt deze niet aan huis en denkt u in aanmerking te komen, neem dan contact op met uw ziekenfonds.
Deze aanvraag moet jaarlijks worden herhaald.

Het incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen:
De aanvraag van het incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen gebeurt via het aanvraagformulier (downloads) dat de huisarts invult. Nadien breng je dit ingevulde formulier binnen bij je ziekenfonds.

Openingsuren & contact

Welzijnsdienst

adres
Leistraat 832460 Kasterlee
tel.
014 55 83 22
e-mail
welzijn@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina