Gemeente Kasterlee

Incontinentieforfait

Een incontinentieforfait is een financiële ondersteuning voor mensen die last hebben van incontinentie. Deze ondersteuning is om de kosten van de aankoop van incontinentiemateriaal te verlichten.

Voor wie?

U hebt recht op een incontinentieforfait als u lijdt aan incontinentie die niet behandelbaar is. Afhankelijk van je situatie kan dit forfait variëren. (Zie voorwaarden.)

Voorwaarden?

U hebt recht op een incontinentieforfait van 497,24 euro voor zwaar zorgbehoevenden als:

 • u recht hebt op het forfait B of C in de thuisverpleging gedurende minstens 4 van de laatste 12 maanden.
 • u een score 3 of 4 voor het criterium ‘incontinentie’ hebt.
 • u de laatste dag van de periode van 4 maanden niet in een verzorgingsinrichting verblijft waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet.

U hebt dus geen recht op het incontinentieforfait bij opname in een:

 • algemeen of psychiatrisch ziekenhuis rust- en verzorgingstehuis (RVT)
 • rustoord voor bejaarden (ROB)
 • psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)
 • initiatief voor beschut wonen of bepaalde revalidatiecentra.

Als u opgenomen bent in een instelling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, vormt dit geen probleem.

U hebt recht op een incontinentieforfait van 162,30 euro voor niet-afhankelijke personen als:

 • u lijdt aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie
 • u geen recht hebt op het incontinentieforfait omdat u niet voldoet aan het afhankelijkheidscriterium
 • u nog geen tegemoetkoming voor autosondage of incontinentiemateriaal ontvangen hebt
 • u niet verblijft in een rustoord of verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (uitgezonderd opname in een acute dienst en bij opvang in een dagverzorgingscentrum).

Hoe aanvragen?

Een aanvraag voor een incontinentieforfait gebeurt via het daarvoor bestemde aanvraagformulier (zie hiernaast). Dit laat je eerst door je huisarts invullen. Nadien stuur je het op naar je ziekenfonds.

Openingsuren & contact

Welzijnsdienst

adres
Leistraat 832460 Kasterlee
tel.
014 55 83 22
e-mail
welzijn@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina