Gemeente Kasterlee

Sociaal Verwarmingsfonds - mazoutpremie

Het Sociaal Verwarmingsfonds kan steun bieden wanneer je de verwarmingsfacturen moeilijk kan betalen. Deze steun kan je aanvragen bij het OCMW. 

Voor wie?

Je hebt recht op een verwarmingstoelage als je tot een van de volgende categorieën behoort.

 1. Gerechtigd op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (bv. personen met een WIGW of OMNIO -statuut, personen die leefloon ontvangen, langdurig werklozen boven 50 jaar, ...)
 2. Gezinnen met een laag inkomen. Deze inkomensgrenzen zijn vastgelegd en worden gecontroleerd op basis van het laatste aanslagbiljet van de belastingen.
 3. Personen met een schuldenlast. Deze personen moeten een collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling volgen en hebben onvoldoende middelen om de verwarmingsfactuur te betalen.

Voorwaarden?

Het bedrag van de toelage is afhankelijk van een aantal elementen:

 • de soort brandstof, de prijs per liter, de hoeveelheid en de categorie waar je toe behoort.
 • per verwarmingsperiode en per huishouden wordt een toelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.

Hoe aanvragen?

 • Schriftelijk of mondeling aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW.
 • De aanvraag moet binnen 60 dagen na levering gebeuren bij de sociale dienst van het OCMW.

Kostprijs?

Deze dienstverlening is gratis.

Afhandeling?

Om de aanvraag te kunnen registreren, breng je best volgende documenten mee:

 • identiteitskaart
 • factuur of leveringsbon
 • als je in een appartement woont, moet er een attest zijn van de eigenaar met de melding van het aantal appartementen waarop de leveringsbon van toepassing is. 
 • een attest van de schuldbemiddelaar voor personen van categorie 3

Openingsuren & contact

Sociale dienst

adres
Leistraat 832460 Kasterlee
tel.
014 55 60 04
e-mail
sociaalhuis@kasterlee.be

Sociaal Huis is enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Sinds 11 december 2023 is het sociaal huis en de seniorenconsulent enkel nog in de voormiddag telefonisch bereikbaar.

Deel deze pagina