Gemeente Kasterlee

Sociaal tarief gas en elektriciteit

Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit is een gunstiger tarief dan het normale tarief. Het wordt toegekend aan personen of gezinnen die aan een van de bepaalde voorwaarden voldoen.

De prijzen worden 2 keer per jaar vastgesteld op basis van de laagste tarieven van de leveranciers van elektriciteit en aardgas. Het sociaal tarief is bij elke leveranciers of distributienetbeheerder hetzelfde en het is verplicht om het tarief toe te kennen aan eventuele rechthebbenden.

Als je recht hebt op een sociaal tarief, moet je geen huur meer betalen voor je gas of elektriciteitsmeter.

Voor wie?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of gas is van toepassing voor personen en/of gezinnen die tot een van de volgende categorieën behoren:

 1. TIJDELIJK RECHT: personen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming, genieten tot en met 31 maart 2023 het sociaal tarief omwille van de hoge energieprijzen.
  Omdat het momenteel niet duidelijk is wat er na 31 maart 2023 zal gebeuren, is het zeer belangrijk om dit goed op te volgen.
 2. Personen met een leefloon, steun of tegemoetkoming van het OCMW
 3. 65-plussers met een gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 4. 65-plussers die een zorgbudget voor ouderen krijgen. Meer informatie over deze premie vind je hier.
 5. zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal.
 6. Personen met een handicap die een van de volgende tegemoetkomingen ontvangen:
  • tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%
  • inkomensvervangende tegemoetkoming
  • integratietegemoetkoming
  • tegemoetkoming voor hulp van derden.

Voorwaarden?

De toekenning voor het sociaal tarief is NIET geldig voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan het domicilieadres)
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
 • professionele klanten (wanneer je zelfstandige bent of je een bedrijf hebt)
 • occasionele klanten en tijdelijke aansluitingen.

Hoe aanvragen?

Sinds 2009 wordt het sociaal tarief automatisch toegepast. 

Als je wil nagaan of er toch een recht is, kan je hiervoor terecht bij het OCMW, de Rijksdienst voor Pensioenen en de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. 

Kostprijs?

Deze dienstverlening is gratis.

Afhandeling?

 1. Als de aanvraag is gebeurd en je hebt recht op het sociaal tarief op basis van een van de bovenvermelde categorieën, zal er een attest worden uitgekeerd. Dit attest wordt aangevraagd bij de instantie waar beroep op gedaan wordt om in aanmerking te komen voor het sociaal tarief, dus van het OCMW (voor leefloon), FOD Sociale Zekerheid of de Rijksdienst voor Pensioenen.
 2. Dit attest bezorg je aan de energieleverancier die dan de aanpassing in orde brengt. 

Openingsuren & contact

Sociale dienst

adres
Leistraat 832460 Kasterlee
tel.
014 55 60 04
e-mail
sociaalhuis@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Sociaal Huis is enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Vanaf 11 december 2023 is het sociaal huis en de seniorenconsulent enkel nog in de voormiddag telefonisch bereikbaar.

Bekijk ook:

Contact Center FOD Economie: Tel. 0800 1230 33 (informatie over het recht op sociaal tarief voor gas en/of elektriciteit)

www.sociaaltarief.economie.fgov.be (om zelf na te gaan of jouw recht automatisch is toegekend).

Deel deze pagina