Gemeente Kasterlee

Aanvraag standplaats ambulante activiteit op openbaar domein

Voor een standplaats 'ambulante activiteiten op het openbaar domein' moet je een toelating vragen bij de gemeente. 

De standplaats kan toegewezen worden voor een bepaalde periode of per jaar.

Dit zijn de standplaatsen voor Kasterlee:

• KASTERLEE: Binnenpad - parking gemeentehuis 
• LICHTAART: Schoolstraat - parking voor de bibliotheek
• TIELEN: Tielendorp - parking tegenover supermarkt

Voor wie?

Een ambulante activiteit heeft betrekking op de verkoop aan de consument van producten of diensten, door een handelaar buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in het KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt. 

Let op! Organiseer je een evenement met foodmarkt, een avondmarkt, braderij of nodig je enkele marktkramers uit om op je evenement te staan, dan doe je een evenementenaanvraag via FlowLab

Voorwaarden?

Je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen die de ambulante activiteit toelaat, via de persoon die de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen;
 • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en in voorkomend geval brandrisico’s;
 • Een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing);       
 • Als je voeding wil verkopen, moet je beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)
 • Als je gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraagt je aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.
 • Als je gegiste en/of sterke dranken wil verkopen, geen consumptie ter plaatse, is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet je aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Hoe aanvragen?

Je volgt volgende procedure:

 • Je vraagt minstens 30 dagen op voorhand een standplaats aan via het formulier in 'downloads' op deze pagina;
 • In de aanvraag toon je aan dat je voldoet aan de voorwaarden tot het uitoefenen van ambulante activiteiten door de nodige bijlagen toe te voegen.
 • de dienst lokale economie vraagt advies bij de dienst mobiliteit; 
 • de aanvrager vraagt een 'inname openbaar domein' aan via Spotbooking (eenmalig registreren)
 • het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag;
 • indien een positieve beslissing volgt, bezorgt de dienst lokale economie de vergunning aan de marktkramer;
 • je ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op je aanvraag;

Kostprijs?

De aanvraag is gratis.

De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belastings- of retributiereglement: het retributiereglement handels- en beroepsinrichtingen inname openbaar domein.

Marktkramers met een abonnement die gebruik willen maken van de elektriciteitskasten moeten een waarborg betalen van 50 euro. Je ontvangt een factuur voor betaling. Afhalen van de sleutel kan bij de dienst Toerisme en Lokale Economie, Markt 42, Kasterlee na afspraak. 

Afhandeling?

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag.

Als er een positieve beslissing volgt, bezorgt de stafmedewerker lokale economie de vergunning aan de ambulante handelaar.

Reglement?

 • Artikel 9 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 2005, 20 juli 2006, 22 december 2009 en 21 januari 2013 en de decreten van 24 februari 2017 en 3 maart 2023   
 • Artikelen 38 tot en met 43 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 en 22 september 2023, artikel 15 en 23 tot en met 44

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 84 85 19
e-mail
lokale.economie@kasterlee.be
Vandaag gesloten

De dienst lokale economie is enkel open op afspraak. 

Deel deze pagina