Gemeente Kasterlee

Leefloon

leefloon

Heb je geen inkomen (niet uit tewerkstelling en niet via een uitkering) en geen werk, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een leefloon aanvragen. Het leefloon vervangt sinds 2002 het bestaansminimum en komt voort uit het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI). 

Het recht op maatschappelijke integratie kan onder drie vormen worden toegekend:

 1. Tewerkstelling 
 2. Individueel integratieproject dat leidt naar tewerkstelling (verplicht voor -25 jarigen)
 3. Leefloon (in afwachting van een tewerkstelling of tijdens een individueel integratieproject). 

Het maandbedrag van het leefloon bedraagt op 1 maart 2020:

 • voor een alleenstaande: 958,91 EUR
 • voor een persoon met gezinslast: 1295,91 EUR
 • voor samenwonende: 639,27 EUR

Voor wie?

Alle inwoners die geen inkomsten hebben of inkomsten die lager liggen dan het leefloon. 

Voorwaarden?

Om recht te hebben op een leefloon moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 1. In België verblijven;
 2. meerderjarig zijn, of ontvoogd door het huwelijk, of een kind ten laste hebben;
 3. van Belgische nationaliteit zijn, ofwel vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister, ofwel erkend vluchteling, ofwel erkend zijn als staatsloze;
 4. geen inkomen hebben (of slechts een inkomen dat lager ligt dan het leefloon);
 5. werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan;
 6. gebruik maken van andere rechten op uitkeringen (sociale zekerheid, onderhoudsplicht,...).

Hoe aanvragen?

Schriftelijk per brief of mondeling aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW. Een e-mail is geen aanvraag.

Kostprijs?

Deze dienstverlening is gratis. 

Afhandeling?

 1. Tijdens een verkennend gesprek zal de maatschappelijk assistent de situatie in kaart brengen.
 2. Alle rechten op uitkeringen moet uitgeput worden en zullen in orde worden gebracht.
 3. Op basis van een sociaal-financieel onderzoek maakt de maatschappelijk assistent een sociaal verslag.
 4. Dit sociaal verslag wordt samen met het voorstel van de maatschappelijk assistent voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW. Dit comité neemt een beslissing.
 5. Er zal een betekening worden opgestuurd met de goedkeuring of weigering. 

Als je recht hebt op een leefloon, kan je nog andere diensten aanvragen:

 1. Sociaal maximumtarief elektriciteit en/of gas
 2. Vermindering van telefonie en/of internet. De vermindering is afhankelijk van de operator.
 3. Sociaal abonnement bij 'De Lijn'
 4. Verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering (na 3 maanden recht)
 5. Vrijstelling belasting oppervlaktewateren.

Reglement?

Aan de toekenning van het leefloon of een integratiecontract kunnen voorwaarden worden gekoppeld. Deze zijn individueel. Bij het niet-naleven van deze voorwaarden kunnen er sancties worden opgelegd door het OCMW. 

Openingsuren & contact

Sociale dienst

adres
Leistraat 832460 Kasterlee
tel.
014 55 60 04
e-mail
sociaalhuis@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina