Gemeente Kasterlee

Leefloon

leefloon

Heb je geen inkomen (niet uit tewerkstelling en niet via een uitkering) en geen werk, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een leefloon aanvragen. Het leefloon vervangt sinds 2002 het bestaansminimum en komt voort uit het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI). 

Op de website van Vlaanderen vind je alle bedragen en voorwaarden: 

https://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/134 

Voor wie?

Alle inwoners die geen inkomsten hebben of inkomsten die lager liggen dan het leefloon. 

Voorwaarden?

Om recht te hebben op het leefloon moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • je werkelijke verblijfplaats is in België
  • je hebt de Belgische nationaliteit, of u bent een
   • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
   • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
   • staatloze
   • erkende vluchteling
   • persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
  • je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kind(eren) ten laste of je bent in verwachting
  • je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kan er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
  • je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
  • je hebt eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
   Voorbeelden: uw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... Je moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Hoe aanvragen?

Schriftelijk per brief of mondeling aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW. Een e-mail is geen aanvraag.

Kostprijs?

Deze dienstverlening is gratis. 

Afhandeling?

 1. Tijdens een verkennend gesprek zal de maatschappelijk assistent de situatie in kaart brengen.
 2. Alle rechten op uitkeringen moet uitgeput worden en zullen in orde worden gebracht.
 3. Op basis van een sociaal-financieel onderzoek maakt de maatschappelijk assistent een sociaal verslag.
 4. Dit sociaal verslag wordt samen met het voorstel van de maatschappelijk assistent voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW. Dit comité neemt een beslissing.
 5. Er zal een brief worden opgestuurd met de goedkeuring of weigering. 

Als je recht hebt op een leefloon, kan je nog andere diensten aanvragen:

 1. Sociaal maximumtarief elektriciteit en/of gas
 2. Vermindering van telefonie en/of internet. De vermindering is afhankelijk van de operator.
 3. Sociaal abonnement bij 'De Lijn'
 4. Verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering (na 3 maanden recht)
 5. Vrijstelling belasting oppervlaktewateren.

Reglement?

Aan de toekenning van het leefloon of een integratiecontract kunnen voorwaarden worden gekoppeld. Deze zijn individueel. Bij het niet-naleven van deze voorwaarden kunnen er sancties worden opgelegd door het OCMW. 

Openingsuren & contact

Sociale dienst

adres
Leistraat 832460 Kasterlee
tel.
014 55 60 04
e-mail
sociaalhuis@kasterlee.be

Sociaal Huis is enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Vanaf 11 december 2023 is het sociaal huis en de seniorenconsulent enkel nog in de voormiddag telefonisch bereikbaar.

Deel deze pagina