Gemeente Kasterlee

college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijkse bestuur van de gemeente. Het college bereidt de gemeenteraad voor en voert de beslissingen uit. Het college bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen, waaronder de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst van het OCMW De burgemeester is het hoofd van de gemeente en vertegenwoordigt het centrale bestuur door de uitvoering van wetten, decreten en besluiten.

Het college van burgemeester en schepenen vergadert elke maandagmorgen om 9 uur in gesloten zitting over uiteenlopende problemen en vragen (subsidies, bouwaanvragen, …). De algemeen directeur stelt de notulen op en zorgt voor de uitvoering van de beslissingen.