Gemeente Kasterlee

Premies en subsidies

Premieoverzicht 2019

Zowel bij de Vlaamse overheid als bij je netbeheerder kan je nog een aantal premies en tegemoetkomingen aanvragen. Aangezien het voor veel burgers niet evident is om door de bomen het premiebos nog te zien, krijg je in dit artikel een globaal overzicht gepresenteerd. Meer informatie over de premies vind je op de vermelde websites.

Federale overheid

Werken aan een woning ouder dan 10 jaar kunnen worden uitgevoerd aan 6 % btw in plaats van de gebruikelijke 21 %.

www.belgium.be

Vlaamse overheid

Premies

Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans heeft de Vlaamse Regering op vrijdag 21 december 2018 definitief de overkoepelende renovatiepremie goedgekeurd.

Om de subsidieregeling voor de burger doorzichtiger en toegankelijker te maken, was het nodig de renovatiepremie (RENO) en de verbeterings- en aanpassingspremie (VAP) op elkaar af te stemmen.

De verbeterings- en aanpassingspremie bestaat sinds 1992, en is dus 15 jaar ouder dan de Vlaamse renovatiepremie die gelanceerd is in 2007. Beide premiestelsels zijn in de loop der jaren naar elkaar toegegroeid. Hierdoor vertonen ze een grote overlap op het vlak van doelstellingen, betoelaagde werken en doelgroep, maar elk met eigen, premie-specifieke accenten.

Dit werkt uiteraard onduidelijkheid in de hand.

De overkoepelende renovatiepremie kan aangevraagd worden vanaf 1 februari 2019.

De bestaande verbeterings- en aanpassingspremie kan nog aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019.

De aanpassingspremie, die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor senioren, blijft als aparte premie bestaan.

In de loop van januari zullen via http://www.wonenvlaanderen.be/verbouwen alle nodige documenten en toelichtingen beschikbaar komen.

Ook zal Wonen-Vlaanderen een mailadres openstellen voor specifieke vragen over de nieuwe regeling.

 In afwachting hiervan, zijn in de bijgaande nota de belangrijkste aandachtspunten samengevat.

Tegemoetkomingen

Vlaanderen voorziet ook in een aantal tegemoetkomingen voor nieuwbouw en grondige renovatie:

–    Korting op de onroerende voorheffing bij een verlaagd E-peil bij nieuwbouw;

–    Korting op de onroerende voorheffing bij een laag E-peil bij ingrijpende energetisch renovaties;

–    Warmtekrachtcertificaten bij de plaatsing van een micro-warmtekrachtkoppeling;

–    Verlaging van de schenkingsrechten bij energetische renovatie.

www.energiesparen.be

Netbeheerder (Fluvius)

Bestaande woningen (aangesloten op elektriciteitsnet voor 1 januari 2006)

–    Premies voor het aanbrengen van dakisolatie door een erkende aannemer of door jezelf. De premie ligt hoger als je dit door een aannemer laat doen. Ook als je beter isoleert (hogere R-waarde) ligt de premie hoger;

–    Premie voor het laten aanbrengen van vloerisolatie (ook keldervloer) door een aannemer;

–    Diversie premies voor het na-isoleren van bestaande buitenmuren door een aannemer: spouwmuurisolatie, isolatie langs de buitenzijde en sinds 2017 ook isolatie langs de binnenzijde;

–    Premie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing;

–    Premie voor het laten installeren van een warmtepomp door een aannemer;

–    Premie voor het laten installeren van een zonneboiler door een aannemer;

–    Premie voor een condensatieketel. Deze premie kan enkel worden aangevraagd door beschermde afnemers (personen met een sociaal tarief voor elektriciteit of gas).

De nieuwe totaalrenovatiebonus

Vanaf 1 januari 2017 kan je een totaalrenovatiebonus ontvangen als je in een periode van 5 jaar tijd minstens 3 nieuwe investeringen doet. Het betreft investeringen in dak-, muur- of vloerisolatie, in hoogrendementsglas, in een warmtepomp, een zonneboiler en in een ventilatiesysteem). Als je in plaats van 3 investeringen gaat voor 4 tot 7 investeringen wordt per bijkomende investering het premiebedrag nog aanzienlijk verhoogd.

Sociale isolatieprojecten

Daarnaast voorzien de netbeheerders extra hoge premies voor huurwoningen bewoond door mensen met een beperkt inkomen. Het betreft hier sociale dakisolatieprojecten, sociale beglazingsprojecten en sociale spouwmuurisolatieprojecten. Daarenboven begeleidt een projectpromotor in dit geval ook de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.

Nieuwbouwwoningen (aangesloten op elektriciteitsnet voor 1 januari 2014)

–    Premie voor het laten installeren van een warmtepomp door een aannemer;

–    Premie voor het laten installeren van een zonneboiler door een aannemer.

Nieuwbouwwoningen (bouwaanvraag tot en met 31 december 2016)

–    Deze nieuwbouwwoningen komen in aanmerking voor een premie als ze gebouwd werden aan een lager E-peil dan het op het moment van bouwaanvraag voorgeschreven E-peil. Deze E-peilpremie verschilt per bouwaanvraagjaar. Je vindt deze informatie nog terug op de websites van Eandis en Infrax.

Nieuwbouwwoningen (bouwaanvraag vanaf 1 januari 2017)

–    De E-peilpremie valt weg. Wel is er nog de korting op de onroerende voorheffing  voor nieuwbouwwoningen met een verlaagd E-peil (zie hoger onder Vlaamse overheid).

Collectieve investeringen

Als je samen met minstens 9 andere eigenaars je woning energiezuinig maakt, kun je deelnemen aan een collectief renovatieproject. Een collectief renovatieproject wordt geleid door een projectbegeleider (BENOvatiecoach), die een groot deel van je taken zal overnemen zodat je  zelf minder moet doen. Door de collectieve aanpak kan de projectbegeleider ervoor zorgen dat de energierenovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd.

In ruil krijgt de projectbegeleider een burenpremie. Als deelnemer krijg je zelf geen burenpremie, maar heb je wel recht op de premies van de netbeheerder. De projectbegeleider helpt je bij het aanvragen van deze premies. Meer info vind je op de website van Fluvius.

2020: belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2019

  • daling van de premie voor beglazing van 10 naar 8 euro per m²;
  • daling van de premie voor een warmtepompboiler van 400 naar 300 euro.

  www.fluvius.be

 

Financiering

Wie energiezuinig bouwt of renoveert kan aanspraak maken op goedkopere financiering:

–    Vlaamse Energielening: meer info vind je op www.iok.be/energielening

–    BEN-lening:  deze lening is nieuw vanaf 2017 en is bedoeld voor wie een woning bouwt of koopt met een E-peil gelijk aan of lager dan 30. meer info vind je op www.energiesparen.be

Gemeente

Hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening
De gemeente Kasterlee geeft onder bepaalde voorwaarden een premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of een infiltratievoorziening. Het volledige reglement en het aanvraagformulier kan je bekomen bij de milieudienst.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en komt stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Bekijk ook:

Bezoek ook zeker de website 'premiezoeker' en 'rechtenverkenner'. Deze websites willen je informeren over de premies en steunmaatregelen waarop je aanspraak kan maken. Op deze websites kan je bovendien op basis van een beperkt aantal gegevens zelf nagaan welke premies relevant zijn voor jou. 

www.rechtenverkenner.be en www.premiezoeker.be 

Deel deze pagina