Gemeente Kasterlee

Premies en subsidies

Premies en subsidies, hoe zit dat?

Van plan om je woning energiezuiniger te maken, te verbouwen of aan te passen aan je leeftijd? Mogelijk kom je in aanmerking voor heel wat premies. Hieronder krijg je een algemeen overzicht van de bestaande premies en tegemoetkomingen. Per onderdeel vind je ook een link naar een website met uitgebreidere informatie. 

Nieuwbouw en herbouw

Korting op de onroerende voorheffing

Bij nieuwbouwwoningen krijg je bij het behalen van een laag E-peil een korting op je onroerende voorheffing. De korting wordt automatisch toegekend.

Meer informatie: www.energiesparen.be/korting-op-onroerende-voorheffing-voor-nieuwbouwwoningen-met-verlaagd-e-peil

Federale 6 % btw-regeling voor sloop- en heropbouw

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt uitgebreid tot gans het Belgische grondgebied. Om er van te genieten moet de woning waarvoor je deze regeling aanvraagt wel gedurende 5 jaar je enige en eigen woning zijn en mag de bewoonbare oppervlakte maximum 200 m² bedragen.

Meer informatie: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel

Vlaamse sloop- en heropbouwpremie

De Vlaamse premie bedraagt 10.000 euro per project voor woningen met een omgevingsvergunningsaanvraag tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022, mogelijk verlengd tot eind 2023 met strengere voorwaarden voor de aanvragen van 2023. Enkel gecombineerde omgevingsvergunningen voor sloop- én heropbouw komen in aanmerking. De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie kan alleen worden aangevraagd indien je niet in aanmerking komt voor de federale 6 %-regeling voor sloop- en heropbouw.

Meer informatie: www.energiesparen.be/slooppremie

Verzekering gewaarborgd wonen

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid je met het afbetalen van je lening als je een tijd niet kunt werken door werkloosheid of ziekte.

Meer informatie: www.wonenvlaanderen.be/www.wonenvlaanderen.be/premies/de-gratis-verzekering-gewaarborgd-wonen

Bestaande woningen

Vlaamse Renovatiepremie: vanaf 1 oktober geïntegreerd in Mijn Verbouwpremie

Tot 1 oktober is het niet mogelijk om hiervoor subsidies aan te vragen.

Meer info: Mijn VerbouwPremie

Vlaamse aanpassingspremie

Als je je woning wenst aan te passen aan je leeftijd (65+) of aan de leeftijd van een inwonend gezinslid, kom je misschien in aanmerking voor deze premie. Denk maar een het installeren van een traplift, het vervangen van een bad door een inloopdouche, het wegwerken van niveauverschillen in de woning … .

Meer informatie: www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-aanpassingspremie-om-de-woning-aan-te-passen-aan-een-oudere-bewoner

Premies Fluvius: vanaf 1 oktober geïntegreerd in Mijn Verbouwpremie

Tot 1 oktober is het niet mogelijk om hiervoor subsidies aan te vragen.

  • Dakisolatie, muurisolatie en vloerisolatie;
  • Hoogrendementsglas;
  • Warmtepomp;
  • Technieken: warmtepomp, zonne- of warmtepompboiler, zonnepanelen 

Meer info: Mijn VerbouwPremie

Asbestverwijdering

Als je tijdens renovatiewerken van de dakbedekking, het onderdak of van de gevelbekleding  asbesthoudende materialen moet verwijderen, kan je genieten van een hoger premiebedrag voor dak- of zoldervloerisolatie of muurisolatie aan de buitenzijde.

Naast deze verhoogde premie van Fluvius kan je ook via IOK subsidies aanvragen voor een asbestonderzoek en het verwijderen van niet-hechtgebonden asbest bij vloerbedekking en leidingisolatie.

Meer informatie: https://www.iok.be/asbestproject

Totaalrenovatiebonus

Bij het uitvoeren van minstens 3 investeringen binnen een periode van 5 jaar kan je ook genieten van een totaalrenovatiebonus. Naast investeringen om energie te besparen komt ook het plaatsen van een ventilatiesysteem hier in aanmerking als investering.

Meer info: Totaalrenovatiebonus

EPC-labelpremie

Wanneer je binnen een periode van 5 jaar via een nieuw EPC (energieprestatiecertificaat) kan aantonen dat je jouw woning of appartement veel energiezuiniger hebt gemaakt, kom je in aanmerking voor deze premie. Je kan de totaalrenovatiebonus en de EPC-labelpremie niet samen aanvragen.

Meer info: EPC-labelpremie

Huur- en isolatiepremie

Woon je als huurder in een woning die nog niet of slecht geïsoleerd is? Of ben je verhuurder van zo’n woning? Dan komt je woning misschien in aanmerking voor een huur-en-isolatiepremie. En krijg je voor het investeren in meer energiezuinige muren, dak of beglazing een premie die veel hoger ligt dan de gewone premies van Fluvius.

Meer info: huur en isolatiepremie

Condensatieketel

Als je een bestaande, verouderde verwarmingsketel vervangt door een individuele condensatieketel op aardgas of propaan/butaan kan je genieten van een fikse premie. Dit is wel enkel als je een beschermde afnemer bent of tot de prioritaire doelgroep behoort van de Vlaamse energielening.

Meer info: Mijn VerbouwPremie

Beschermde afnemers en gebruikers met uitsluitend nachttarief 

Alle premies die je kan aanvragen bij Fluvius liggen hoger als je tot de doelgroep ‘beschermde afnemers’ behoort of als je een klant bent die op het elektriciteitsnet is aangesloten met een exclusieve nachtteller.

Meer informatie over de premies van Fluvius: www.fluvius.be/nl/thema/premies

Renteloos renovatiekrediet en energielening+ 

Je kan als nieuwe eigenaar van een woning beroep doen op het renteloos renovatiekrediet als je een woning koopt met een slechte energieprestatie en binnen de 5 jaar deze energieprestatie sterk verbetert. Je zal dan aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand bij je bank ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten. Als je een woning via erfenis of schenking krijgt kan je terecht bij het lokale energiehuis voor een gelijkaardige Energielening+.

Meer informatie: www.energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet

Vlaamse Energielening is nu de Mijn verbouwlening

Via Energiehuis Kempen kan je aan een voordelige rente een lening afsluiten voor energiebesparende investeringen aan je woning. Check de website om na te gaan of je in aanmerking komt.

Meer informatie: Mijn Verbouwlening

Premie voor thuisbatterij

Met een batterij kan je als particuliere producent overtollige stroom zelf opslaan en deze verbruiken als je die nodig hebt.

Meer informatie: www.energiesparen.be/thuisbatterij

Kortingen bij ingrijpende energetische renovaties

Als je een ingrijpende energetische renovatie doorvoert en je E-peil na afloop van de werken sterk hebt verlaagd, kan je 5 jaar lang 50 % korting (verlaging tot onder E90) of 100 % korting (verlaging tot onder E60) krijgen op je onroerende voorheffing. Daarnaast kan je ook een korting van 1 % krijgen op je registratiekosten bij aankoop.

Meer informatie: ingrijpende energetische renovatie

Gemeente

Hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

De gemeente Kasterlee geeft onder bepaalde voorwaarden een premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of een infiltratievoorziening. Het volledige reglement en het aanvraagformulier kan je bekomen bij de milieudienst.

Subsidiereglement subsidie voor isolatie van de buitenschil

Vraag je een premie aan via MijnVerbouwPremie krijgt u van de gemeente een bijkomende premie van 15% indien je tot de laagste of middelste inkomenscategorie hoort. Hiervoor moet je niets extra doen, de gegevens zullen op regelmatige basis doorgegeven worden aan ons. Momenteel wordt nog gewerkt aan het uitwisselingsplatform. In het najaar krijgen we hierover meer info en worden de premies met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2022 uitbetaald. Het reglement kan je vinden bij de downloads. 

Openingsuren & contact

Duurzaamheid

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 27
e-mail
duurzaam@kasterlee.be

Bekijk ook:

Bezoek ook zeker de website 'premiezoeker' en 'rechtenverkenner'. Deze websites willen je informeren over de premies en steunmaatregelen waarop je aanspraak kan maken. Op deze websites kan je bovendien op basis van een beperkt aantal gegevens zelf nagaan welke premies relevant zijn voor jou. 

www.rechtenverkenner.be en www.premiezoeker.be 

Deel deze pagina