Gemeente Kasterlee

Begraafplaats Kasterlee

Aanleiding van de werken:

Begraafplaatsen zijn een noodzakelijke voorziening en daarom is het ook van belang dat er wordt nagedacht over de toekomst. Waar willen we naartoe? Welke sfeer en welk toekomstbeeld willen we bekomen? Om deze vragen te beantwoorden is de gemeente van start gegaan met de opmaak van een lange termijnvisie voor de begraafplaats van Kasterlee.

Als uitgangspunt wenst Kasterlee een mooie, aangename en groene begraafplaats te creëren met voldoende ruimte voor de toekomst. Hierbij is er rekening gehouden met verschillende factoren zoals het onderhoud (verbod op pesticiden), toegankelijkheid, beschikbare ruimte en invulling, de evolutie van het begraven, maatschappelijke tendensen zoals biodiversiteit, milieu, waterinfiltratie, etc.…

Aard van de werken:

In 2019 zijn we gestart met het verwijderen van de oudste rijgraven ter hoogte van de Sint-Jozefstraat. Deze zone is volledig heringericht met ruimte voor nieuwe rijgraven alsook voor het begraven van urnen.

In het voorjaar van 2024 zal er een nieuwe fase starten waarbij er opnieuw oude graven worden verwijderd. Deze konden destijds nog niet worden ontgraven vanwege de datum van overlijden. Door deze nu te verwijderen kunnen we de begraafplaats verder ontwikkelen en vergroenen. De zone die vrijkomt, zal worden ingezaaid met gras.

Indien u, als nabestaande,  een grafzerk(en) en/of voorwerpen op de grafzerk(en) van de overleden(en) wenst te behouden, dan is de uiterste datum voor verwijdering 31 december 2023.

Planning van de werken:

Op 19 februari 2024 start een aannemer met het verwijderen van de oude graven.

Status

Huidige projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Gemeente Kasterlee
  • Aannemer: Aannemersbedrijf Buytaert BV, Kruibeke
  • Startdatum: maandag 19 februari 2024
  • Einddatum: vrijdag 29 maart 2024
  • Kostprijs: 21.943,35 euro incl btw

Contact

Contactpersoon

Voor meer informatie over het ontwerp en de groenaanplant, contacteer Elke Cos:

e-mail: milieu@kasterlee.be

Voor vragen inzake de ontgraving en verwijderen van de grafzerk/gedenktekens, contacteer Geert Andries:

e-mail: geert.andries@kasterlee.be