Gemeente Kasterlee

Buitenschoolse kinderopvang Tielen

Aanleiding van de werken:

De huidige accommodatie voor de buitenschoolse kinderopvang (BKO) is aan grondige renovatie toe. Er wordt vandaag ingeschat dat deze renovatie of een mogelijke nieuwbouw pas binnen 7 à 10 jaar zal plaats kunnen vinden.

Daarom wenst de gemeente de BKO op zeer korte termijn onder te brengen in containerunits op een andere locatie te Tielen, tussen de parking van het station en het kerkhof.

Aard van de werken:

Er worden 18 containers geplaatst en er wordt een verharde, rolstoeltoegankelijke toegang voorzien. Verder creëren we een grote en lichte binnenruimte en keuken en sanitair is voorzien.

Planning van de werken:

De werken zijn gestart in april en de BKO op de nieuwe site dient operationeel te zijn tegen het najaar van 2022.

   

Update:

30/8/2022:  De nieuwe BKO is ingehuldigd door het college van burgemeester en schepenen en de medewerkers van BKO Tielen. Vanaf 1 september wordt de nieuwe BKO Tielen in gebruik genomen. Zie persbericht bij Downloads.

Foto's

  • vooraf03
  • riolerings en funderingswerk
  • containers
  • containers
  • inrichting 2
  • buitenaanleg

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Gemeente Kasterlee
  • Studiebureau: Esia ingenieurs en architecten, Tielen
  • Aannemer: De Dender nv, Schaarbeek
  • Kostprijs: 473.699,29 euro incl btw

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel 014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be