Gemeente Kasterlee

Riolering Lage Rielen en Zandhoef

Aanleiding van de werken:

In de huidige toestand ligt er langsheen het hele projectgebied ter hoogte van Lage Rielen en Zandhoef nog geen riolering. Er is enkel een beperkt stelsel van open en (sterk verzande) ingebuisde grachten. Het afvalwater komt in het grond- en oppervlaktewater terecht op privéterrein of via dit grachtenstelsel. Dit project zorgt er voor dat het afvalwater gescheiden wordt afgevoerd via een rioolstelsel.

Aard van de werken:

In Lage Rielen, Vekemans, Bendeakkers, Zandhoefheide en Zandhoef (gedeeltelijk) worden wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd. Deze straten bevinden zich in agrarisch gebied en kleine delen in woongebied en bevatten hoofdzakelijk open en halfopen bebouwing. De vuilvracht wordt aangesloten op de DWA-riolering die aangelegd wordt richting Turnhoutsebaan. Grachten worden herbruikt en krijgen waar mogelijk terug een open karakter.

Het project heeft een positieve invloed op de waterlopen Kleine Calie en Biesgorenloop doordat de vuilvracht van deze waterlopen wordt afgehaald en wordt aangesloten op de riolering richting Turnhoutsebaan. De vuilvracht van dit project zal aansluiten op de bestaande RWZI Lichtaart.

Update:

14/02/2022: De werken worden tijdens de volgende legislatuur uitgevoerd.

Foto's

  • Lage Rielen - Zandhoef.jpg

Status

Geplande projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Gemeente Kasterlee in samenwerking met Aquafin
  • Studiebureau: Arcadis

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel 014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be