Gemeente Kasterlee

Mobiliteitsstudie Tielen

Aanleiding van de werken:

Het gemeentebestuur stelde een trajectbegeleider aan voor Masterplan Tielen.

Op verschillende overheidsniveaus is er op dit moment overleg in het kader van mobiliteit. We merken dat deelgemeente Tielen hier een spil in is.

De gemeente Kasterlee en Infrabel werken samen met studiebureau Witteveen+Bos om een mobiliteitsstudie op te maken voor Tielen.

Het Belgische spoornet is één van de drukst bereden netten in Europa en telt vandaag 1.662 overwegen. Overwegen vormen zwarte punten op ons net, omdat ze zowel een impact hebben op de veiligheid, stiptheid, onderhoudslast en capaciteit:

 • Bijna wekelijks gebeurt er een ongeval aan overwegen en jaarlijks vallen er helaas (dodelijke) slachtoffers.
 • Als de capaciteit van bepaalde spoorlijnen wordt verhoogd, zullen slagbomen aan overwegen vaker gesloten dan open zijn.
 • Deze kruisingen tussen trein- en wegverkeer hebben een serieuze impact op de stiptheid van de treinen en robuustheid van de treindienst. Bovendien zorgen deze ook voor gevolgvertragingen bij ongeval/storingen.
 • Nieuwe ontwikkelingen in de buurt van een overweg hebben bijgevolg ook een grote impact op deze zwarte punten.

Om al deze redenen wil Infrabel, waar het kan, overwegen sluiten en/of vervangen door een brug (fiets- en/of voetgangers-), tunnel, parallelweg of fietspad en dit steeds in samenspraak met de lokale overheden.

Gelijktijdig wordt het “Masterplan Tielen” opgemaakt door studiebureau Sweco, waarin een aantal strategische locaties geïdentificeerd zijn om de komende jaren verder te ontwikkelen tot allerlei openbare functies. Aangezien deze ook een impact hebben op de mobiliteit, zal de mobiliteitsstudie in nauwe samenwerking worden opgemaakt om van Tielen een aantrekkelijke, leefbare en vooral veilige gemeente te maken.

Aard van de werken:

Het studiebureau werkt een oplossing uit voor de mobiliteitsvraagstukken in deelgemeente Tielen.

We maken deze studie op in 5 stappen waarbij we telkens terugkoppelen door middel van een participatiemoment.

 • In de eerste fase wordt de huidige situatie in de gemeente en de huidige verkeerssituatie in kader van de spoorovergangen geanalyseerd. Op basis van tellingen en informatie van het participatietraject worden de huidige knelpunten omtrent verkeerscirculatie in kaart gebracht.
 • In de tweede fase stellen we een viertal varianten op voor de spooroverwegen en de daarbij horende verkeersafwikkeling. We willen van Tielen een bereikbare, leefbare, duurzame gemeente maken waarbij kwaliteit van de open ruimte centraal staat.
 • In de derde en vierde fase werken we deze varianten verder uit qua constructie, inpassing in de openbare ruimte en technische en financiële haalbaarheid.
 • In de laatste fase spitsen we de mobiliteitsstudie verder toe op de strategische sites die in het Masterplan Tielen worden uitgewerkt.

Planning van de werken:

De studieopdracht start in het voorjaar van 2021.

Participatie:

Het vervangen van een overweg heeft een grote invloed op lokale mobiliteit. Daarom hebben we ook jullie inspiratie en ideeën nodig om dit te realiseren. Om dat te doen stellen we bij de start van het traject een lokale klankbordgroep samen. Dit is een groep experten en lokale bewoners die we doorheen het traject 3 keer zullen consulteren over een periode van 6 maanden. De klankbordgroep is samengesteld, de eerste klankbordgroep komt samen eind september 2021. Exacte data van het verdere verloop van het participatietraject zal later gedeeld worden.

In de laatste fase wordt ook een algemene infomarkt georganiseerd om iedereen op de hoogte te stellen van de resultaten. 

   

Update:

15/11/2021: De klankbordgroep is ondertussen samengesteld. Een tweede overleg vindt plaats in januari en een derde overleg in maart 2022.

30/08/2021: We hebben de kandidaturen voor de klankbordgroep goed ontvangen. Het eerste overleg met de klankbordgroep gaat door op 29 september, meer info wordt met de kandidaten gedeeld.

06/07/2021: Wil je je kandidaat stellen voor de klankbordgroep? Doe dit voor 29 augustus 2021 door een mailtje te sturen naar ggz@kasterlee.be of te bellen naar 014 85 99 25.

19/02/2021: De samenwerkingsovereenkomst met Infrabel is getekend door de betrokken partijen. De aanbestedingsprocedure voor de studieopdracht is lopende.

Foto's

 • overzichtfoto.png

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Kasterlee in samenwerking met Infrabel
 • Studiebureau: Witteveen+Bos Belgium N.V.

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel: 014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be