Gemeente Kasterlee

Mobiliteitsstudie Tielen

Aanleiding van de werken:

Het gemeentebestuur stelde een trajectbegeleider aan voor Masterplan Tielen.

Op verschillende overheidsniveaus is er op dit moment overleg in het kader van mobiliteit. We merken dat deelgemeente Tielen hier een spil in is.

Voordat we het Masterplan Tielen verder vorm geven, voeren we een mobiliteitsstudie uit in deelgemeente Tielen. Het gemeentebestuur schrijft hiervoor in samenwerking met spoorlijnbeheerder Infrabel een studieopdracht uit. 

Het studiebureau zal een oplossing uitwerken voor de mobiliteitsvraagstukken op korte, middellange en lange termijn. Een oplossing waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden.

Pas na deze mobiliteitsstudie kunnen de andere projecten van het Masterplan Tielen hierop afgestemd worden.

Aard van de werken:

Het studiebureau werkt een oplossing uit voor de mobiliteitsvraagstukken in deelgemeente Tielen.

Planning van de werken:

De studieopdracht start in het voorjaar van 2021.

Update:

19/02/2021: De samenwerkingsovereenkomst met Infrabel is getekend door de betrokken partijen. De aanbestedingsprocedure voor de studieopdracht is lopende.

Foto's

  • overzichtfoto.png

Status

Geplande projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Gemeente Kasterlee in samenwerking met Infrabel

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel: 014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be