Gemeente Kasterlee

Begraafplaats Kasterlee

Aanleiding van de werken:

Begraafplaatsen zijn een noodzakelijke voorziening en daarom is het ook van belang dat er wordt nagedacht over de toekomst. Waar willen we naartoe? Welke sfeer en welk toekomstbeeld willen we bekomen? Om deze vragen te beantwoorden is de gemeente van start gegaan met de opmaak van een lange termijnvisie voor de begraafplaats van Kasterlee.

Als uitgangspunt wenst Kasterlee een mooie, aangename en groene begraafplaats te creëren met voldoende ruimte voor de toekomst. Hierbij is er rekening gehouden met verschillende factoren zoals het onderhoud (verbod op pesticiden), toegankelijkheid, beschikbare ruimte en invulling, de evolutie van het begraven, maatschappelijke tendensen zoals biodiversiteit, milieu, waterinfiltratie, etc.…

Aard van de werken:

Begin 2021 worden de oudste rijgraven verwijderd. Deze zone zal volledig worden heraangelegd. Een gedeelte wordt voorzien voor de begraving van urnen en een ander deel voor rijgraven. Op deze manier creëren we een volledig nieuwe zone voor de toekomst.

Wil je als nabestaande een grafzerk en/of voorwerpen op de grafzerk van de overledene behouden, dan heb je hiervoor nog tot 31 december 2020 de tijd.

Naast deze herinrichting gaan we ook inzetten op het groene karakter. Verspreid over de begraafplaats gaan we extra bomen aanplanten. Hierbij is er rekening gehouden met de standplaats, de beschikbare ruimte, vruchten die klein en/of gemakkelijk verwijderbaar zijn en snel verteerbaar blad.

We gaan ook een aanplant uitvoeren van vaste planten tussen bestaande graven. Hierdoor verminder het onderhoud, is er minder opspattend zand tegen de grafzerken, goed voor de biodiversiteit en het creëert een aangenamer beeld.

De geknotte lindebomen t.h.v. de Pastorijstraat gaan we vellen met als doel om de dreef in een nieuw jasje te steken. Deze werken worden gefaseerd uitgevoerd. In het najaar van 2020 wordt er één rij lindebomen gerooid en vervangen door nieuwe bomen. Voor deze werken heeft de gemeente in 2019 een vergunning verkregen.

Update:

7/07/2021: De aanleg van het nieuwe deel op de begraafplaats is bijna afgerond. De stoffelijke resten die zijn opgegraven bij de ontknekeling, zijn geborgen op een nieuwe locatie. Deze bevind zich op het grasveld rechts van de hoofdpad komende van de Sint Jozefstraat. Hier wordt binnenkort nog een monument in cortenstaal voorzien met een gedicht van Geert de Kockere ter nagedachtenis. 

8/06/2021: De werken van de ontknekeling zijn afgerond.

18/03/2021: Op 15 maart is de aannemer gestart met de ontknekeling van de begraafplaats van Kasterlee. De zerken zijn al afgevoerd en de eerste opgravingen zijn lopende.

19/02/2021: Midden maart start de aannemer met de ontknekeling van de begraafplaats van Kasterlee. De start is uitgesteld door het winterweer.

19/01/2021: In de week van 25 januari planten we nieuwe bomen aan op de begraafplaats. Er komen nieuwe bomen in de dreef ter hoogte van de Pastorijstraat en op de begraafplaats zelf.

5/01/2021: Begin maart start een aannemer met de ontknekeling van de begraafplaats van Kasterlee. Deze werken zullen afgerond zijn in april.

9/12/2020: Tussen 21/12/2020 en 24/12/2020 zal een aannemer de lindebomen op de begraafplaats van Kasterlee vellen. Omwille van veiligheidsredenen is de toegang ter hoogte van de Pastorijstraat, tijdens de werkzaamheden, niet toegankelijk.

4/12/2020: In de week van 7 december leggen we een wandelpad aan voor een nieuwe zone voor begravingen.

Foto's

 • Begraafplaats Kasterlee.JPG
 • Overzicht nieuwe indeling
 • Plan groenvoorziening
 • Toekomstbeeld
 • foto 1 werken
 • foto 2 werken
 • foto 3 werken
 • foto 4 werken
 • foto 5 werken
 • foto 6 werken
 • foto 1 einde werken
 • foto 2 einde werken
 • foto 3 einde werken
 • foto 4 einde werken
 • foto 5 einde werken

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Kasterlee

Contact

Contactpersoon

Voor meer informatie over het ontwerp en de groenaanplant, contacteer Elke Cos:

e-mail: elke.cos@kasterlee.be

Voor vragen inzake de ontruiming en verwijderen van de grafzerk/ gedenktekens, contacteer Geert Andries:

e-mail: geert.andries@kasterlee.be