Gemeente Kasterlee

Aanpassing aansluiting zijstraten Vekemans en Kleinrees op N19

Aanleiding van de werken:
De ontsluiting van de straten Vekemans en Kleinrees op de N19 zijn verre van optimaal sinds de verkeerslichten werden geïnstalleerd op de N19. Er zijn moeilijkheden bij kruisend verkeer ter hoogte van de aansluiting op de gewestweg, zeker bij landbouw- en vrachtverkeer.

Het studiebureau voert eerst een opmeting uit van de bestaande toestand en op basis daarvan werkt men enkele mogelijke opties uit, aan de hand van simulaties om de verkeerscirculatie in en uit Vekemans en Kleinrees op de N19 te verbeteren.

Aard van de werken:
De weg ter hoogte van de aansluiting op de gewestweg wordt aangepast.

Planning van de werken:
De werken worden uitgevoerd in 2023.

                

Update:

29/10/2020: Het studiebureau werkte een voorstel uit aan de hand van draaicirkels en verkeerssimulaties. Dit werd kritisch besproken en wordt nu bijgestuurd tot een voorontwerp. Er is aandacht voor voldoende breedte om de bocht te nemen voor vracht- en landbouwverkeer, er is aandacht voor de opstelplaats van de voertuigen en er is aandacht voor de verkeerscirculatie van de fietsers.
Zodra het voorontwerp op punt is gezet, worden de omwonenden hierover gecontacteerd. De aanpassingen zullen niet mogelijk zijn zonder grondinnames.

Foto's

  • foto.png

Status

Geplande projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Gemeente Kasterlee
  • Studiebureau: Infrabo

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel 014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be