Gemeente Kasterlee

Aanpassing aansluiting Kleinrees op N19

Aanleiding van de werken:
De ontsluiting van de straten Vekemans en Kleinrees op de N19 zijn verre van optimaal sinds de verkeerslichten werden geïnstalleerd op de N19. Er zijn moeilijkheden bij kruisend verkeer ter hoogte van de aansluiting op de gewestweg, zeker bij landbouw- en vrachtverkeer.

Het studiebureau voert eerst een opmeting uit van de bestaande toestand en op basis daarvan werkt men enkele mogelijke opties uit, aan de hand van simulaties om de verkeerscirculatie in en uit Vekemans en Kleinrees op de N19 te verbeteren.

Aard van de werken:
De weg ter hoogte van de aansluiting op de gewestweg wordt aangepast.

Planning van de werken:
De werken worden uitgevoerd in het voorjaar van 2024.     

 • Januari - voorbereidende werken
 • Februari en maart - werken nutsmaatschappijen
 • Einde maart en april - wegeniswerken

        

Update:

19/04/2024: De werken zijn uitgevoerd en de weg is terug open gesteld.

08/04/2024: Al de werken zijn uitgevoerd, de wegmarkeringen worden nog aangebracht in de loop van deze maand.

15/01/2024: De werken zullen uitgevoerd worden vanaf 15 januari tot vermoedelijk eind april, afhankelijk van de weersomstandigheden. In die periode is er geen doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk in Kleinrees. Het inrijden van Kleinrees vanaf de Turnhoutsebaan N19 zal tijdens de werken niet mogelijk zijn, de afslagstrook wordt gesloten. Fietsers zullen tijdens de werken steeds door kunnen.

29/10/2020: Het studiebureau werkte een voorstel uit aan de hand van draaicirkels en verkeerssimulaties. Dit werd kritisch besproken en wordt nu bijgestuurd tot een voorontwerp. Er is aandacht voor voldoende breedte om de bocht te nemen voor vracht- en landbouwverkeer, er is aandacht voor de opstelplaats van de voertuigen en er is aandacht voor de verkeerscirculatie van de fietsers.
Zodra het voorontwerp op punt is gezet, worden de omwonenden hierover gecontacteerd. De aanpassingen zullen niet mogelijk zijn zonder grondinnames.

Foto's

 • foto.png
 • N19 Vekemans - Kleinrees

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Kasterlee
 • Studiebureau: Infrabo
 • Aannemer: Breugelmans & Zoon bvba, Turnhout
 • Startdatum: maandag 15 januari 2024
 • Einddatum: dinsdag 30 april 2024
 • Kostprijs: 175.773,34 euro incl. btw

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel 014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be