Gemeente Kasterlee

Verkeerssituatie in Houtum

Aanleiding van de werken:
Het gemeentebestuur kreeg de afgelopen jaren tal van vragen voor aanpassingen van de verkeerssituatie in omgeving Houtum zoals een parking maken onafhankelijk van de horecazaken, verkeersdrukte bij omleidingen, onveiligheid van het 5-armenkruispunt,…. Het gemeentebestuur heeft daarom een studiebureau aangesteld om de knelpunten en opportuniteiten in kaart te brengen. Met het gemeentebestuur, de betrokken handelaars en bewoners van deze omgeving zal het studiebureau in gesprek gaan om tot een gedragen uitvoerbaar voorstel te komen.

Aard van de werken:
In functie van verkeersveiligheid en bereikbaarheid richten we de omgeving Houtum in.

Participatie:
Ten gepaste tijde wordt een participatie gestart, waarbij plaatselijke horecazaken en bewoners worden betrokken.

     

Update:

14 maart 2022: De volgende proefopstelling wordt ingepland.

27 september 2021: Tijdens het ontbijtoverleg eind oktober met horeca Houtum worden de resultaten van het verkeersonderzoek toegelicht.

27 mei 2021: De firma GRIP zal een verkeersonderzoek in Houtum uitvoeren van donderdag 3 juni tot en met maandag 7 juni. De ANPR-camera’s worden op woensdag 2 juni opgesteld. Er worden kruispunttellingen en een kentekenonderzoek uitgevoerd.

Kruispunttellingen:
Locatie 1: 4-tak Retiesebaan (N123) x De Maneschijn x Boekweitbaan
Locatie 2: 4-tak Geelsebaan (N19) x Houtum x Zaardenstraat

Kentekenonderzoek:
Locatie 1: Doorsnede – De Maneschijn net ten zuiden van kruising Retiesebaan (N123) x De Maneschijn
Locatie 2: Doorsnede – Houtum net ten oosten van kruising Geelsebaan (N19) x Houtum

Foto's

  • ovezicht foto.png

Status

Geplande projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Gemeente Kasterlee
  • Studiebureau: Infrabo

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel 014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be