Gemeente Kasterlee

Aanleg riolering Hof ter Heidedreef

Aanleiding van de werken:

In het zoneringsplan wordt tot op huisniveau weergegeven of het afvalwater op de riolering dient aan te sluiten of dat je zelf je afvalwater dient te zuiveren.

Ter hoogte van de Hof Ter Heidedreef worden de cluster woningen (groepering van woningen) aangesloten op het bestaande rioleringsnetwerk onder de Herentalsesteenweg. De rioolaansluiting van enkele woningen aan de Herentalsesteenweg wordt gecontroleerd en eventueel worden dan nog bijkomende aansluitingen voorzien.

De kasseiweg Hof ter Heidedreef behoort tot het beschermd cultuurhistorisch landschap 'Snepkensvijver' dat zich verder uitstrekt richting Herentals. Door deze bescherming moet het dossier een omgevingsvergunning bekomen alvorens een aanbestedings- en uitvoeringsdossier kan opgestart worden. Deze kasseiweg wordt na de werkzaamheden van de riolering heraangelegd, in samenspraak met Erfgoed Noorderkempen. 

Aard van de werken:

Vanuit de cluster woningen wordt de riolering aangelegd richting het bestaande rioleringsnetwerk onder de Herentalsesteenweg, nadien wordt de kasseiweg heraangelegd.

Planning van de werken:

De uitvoering van de werken is gepland in 2023.

Participatie:

Op 24/09/2020 vond een eerste bewonersvergadering plaats waar een toelichting werd gegeven over de werken die voorzien zijn en de planning. De presentatie vind je terug bij Downloads. De afkoppelingsdeskundige van Aquafin zal langsgaan bij de verschillende eigenaars om dit individueel verder te bespreken.

Update:

14/02/2022: De opmaak van het uitvoeringsdossier en de aanbestedingsprocedure worden in de zomer gestart. Zo kunnen we tijdig een aannemer aanstellen om de werken begin 2023 uit te voeren.

30/08/2021: De planning van de werken is gewijzigd. In de loop van 2022 plannen we de werken uit te voeren.

18/01/2021: De gemeente bekijkt de mogelijkheden om de geplande werken uit te voeren, zonder de historische waarde van de weg te verliezen.

Foto's

  • straat foto.png

Status

Geplande projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Gemeente Kasterlee in samenwerking met Aquafin
  • Studiebureau: Gowaco

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel 014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be