Gemeente Kasterlee

Verminderen wateroverlast omgeving Schoolstraat

Aanleiding van de werken:

Om wateroverlast in de Schoolstraat, parking Ligahof en BKO Lichtaart te verminderen, voeren we rioleringswerken uit.

Aard van de werken:

Tijdens rioleringswerken leggen we een bufferkoker aan.

Planning van de werken:

De werken starten in november 2022.

    

Update:

19/12/2022: De werken zijn uitgevoerd. In het voorjaar wordt er nog gras ingezaaid.

21/11/2022: De uitvoering van de werken is ondertussen gestart.

26/09/2022: De start van de werken wordt uitgesteld tot november 2022, omwille van bijkomend archeologisch onderzoek. 

25/03/2022: De verkeershinder op de openbare weg is beperkt tijdens de werken omdat de meeste werken op een perceel in de straat worden uitgevoerd.

30/08/2021: Het ontwerp is goedgekeurd op de gemeenteraad. De aanbesteding wordt binnenkort gepubliceerd.

26/03/2021: De omgevingsvergunning is goedgekeurd.

18/01/2021: We zijn gestart met het voorontwerp van deze werken.

Foto's

  • luchtfoto met aanduiding .png
  • Plan Schoolstraat

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Gemeente Kasterlee in samenwerking met Aquafin
  • Studiebureau: Sweco Belgium nv
  • Aannemer: Gebroeders Van Den Bogerd, Hoogstraten
  • Kostprijs: 220.455 euro incl btw

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel 014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be