Gemeente Kasterlee

Herinrichting schoolomgeving Pastorijstraat

Aanleiding van de werken:

Het gemeentebestuur wil de verkeersveiligheid verbeteren in de schoolomgeving ter hoogte van de Pastorijstraat en de Retiesebaan in Kasterlee. We willen de omgeving inrichten met aandacht voor trage weggebruikers.

Aard van de werken:

Tijdens een studie, nodig voor de herinrichting van de schoolomgeving Pastorijstraat en een deel van de Retiesebaan, tot aan het vrijliggende fietspad, is onderzocht hoe we de fietsinfrastructuur kunnen verbeteren om de verkeersveiligheid voor de fietsers te verhogen. 

Er wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

De geplande werken aan de Pastorijstraat bestaan uit:

 • Opbraak van bestaande wegenis, fietspaden en voetpaden
 • Aanleg nieuwe RWA-riolering
 • Renovatie bestaande riolering
 • Realisatie wegenis, fietspaden en voetpaden:
  • Er worden vrij liggende enkelrichtingsfietspaden van 2m (rode asfalt) aangelegd en voetpaden van 1,5m breedte met punctuele versmallingen tot 1m (grijze betonstraatstenen).
  • De verhardingsbreedte van de rijbaan is 6,2m (asfalt) en er worden ook toegankelijke bushaltes (verhoogd) voorzien.

Planning van de werken:

De werken zullen in het voorjaar 2025 uitgevoerd worden. Een mogelijke fasering van de werken wordt bekeken met de aannemer, die in het najaar 2024 wordt aangesteld.

Vooraleer de werken aanvangen wordt er een nieuwe infovergadering georganiseerd waarop de aannemer ook aanwezig is.

Update:

24/01/2024: De werken aan het gedeelte Retiesebaan zijn uitgesteld naar de volgende legislatuur.

18/04/2023: Er werden proefsleuven en sonderingen uitgevoerd om de aanwezige nutsleidingen in kaart te brengen. In het late najaar informeren we de omwonenden over het ontwerp en het verdere projectverloop.

7/07/2021: Als voorbereiding op de studieopdracht doen landmeters opmetingen.

Foto's

 • Pastorijstraat
 • Schets projectgebied Pastorijstraat
 • Plannen leidingen openbaar nut
 • Plannen ontwerp riolering 1
 • Plannen ontwerp riolering 2
 • Plannen ontwerp wegenis

Status

Geplande projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Kasterlee in samenwerking met het Vlaams Gewest

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel 014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be