Gemeente Kasterlee

Herinrichting schoolomgeving Pastorijstraat en Retiesebaan

Aanleiding van de werken:

Het gemeentebestuur wil de verkeersveiligheid verbeteren in de schoolomgeving ter hoogte van de Pastorijstraat en de Retiesebaan in Kasterlee. We willen de omgeving inrichten met aandacht voor trage weggebruikers.

Aard van de werken:

Er is eerst een studie nodig voor de herinrichting van de schoolomgeving Pastorijstraat en een deel van de Retiesebaan, tot aan het vrijliggende fietspad. Er wordt onderzocht hoe we de fietsinfrastructuur kunnen verbeteren om de verkeersveiligheid voor de fietsers te verhogen. 

Planning van de werken:

De studieopdracht is lopende. In 2024 voeren we de werken uit.

Update:

18/04/2023: Er werden proefsleuven en sonderingen uitgevoerd om de aanwezige nutsleidingen in kaart te brengen. In het late najaar informeren we de omwonenden over het ontwerp en het verdere projectverloop.

7/07/2021: Als voorbereiding op de studieopdracht doen landmeters opmetingen.

Foto's

  • 2 straten samen.png
  • Pastorijstraat
  • Retiesebaan
  • Schets projectgebied Pastorijstraat
  • Schets projectgebied Retiesebaan

Status

Geplande projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Gemeente Kasterlee in samenwerking met het Vlaams Gewest

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel 014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be