Gemeente Kasterlee

Verkeershinder kleine werken

Walravens

Vanaf 14 februari voert onze technische dienst herstellingswerkzaamheden uit aan de bermen van Walravens en Loozijde. Hierdoor is er gedurende twee weken overdag geen doorgang mogelijk voor gemotoriseerd verkeer vanaf het kruispunt Loozijde – De Willaert tot aan de grensovergang met Lille - Walravens.

De doorgang van fietsers wordt verzekerd tijdens de werken.

Het doorgaande gemotoriseerd verkeer moet omrijden via Gierle.

Herentalsesteenweg x Kattenhagenstraat x Schoolstraat

Tussen 5/2 en 20/2 worden nutswerken uitgevoerd in de Kattenhagenstraat en op de Herentalsesteenweg thv huisnummer 30.

In de Kattenhagenstraat blijft de hinder beperkt tot wisselend verkeer dmv borden.

Op het moment dat er gewerkt wordt op de Herentalsesteenweg, zal het verkeer ter plaatse geregeld worden dmv mobiele verkeerslichten.

Tijdens die periode zal er bijkomend enkelrichtingsverkeer gelden in de Schoolstraat, in het gedeelte tussen de Gemeentestraat en de Herentalsesteenweg (toegestane rijrichting centrum Lichtaart).

De doorgang voor fietsers blijft steeds verzekerd.

Mgr. Miertsstraat

Voor de uitvoering van werken op de bouwwerf in de Mgr. Miertsstraat/ hoek Retiesebaan, geldt er van 10 tem 28/02/2020 eenrichtingsverkeer in de Mgr. Miertsstraat ter hoogte van de bouwwerf. 

Inrijden van de Mgr. Miertsstraat blijft mogelijk via de Retiesebaan.

Voor het verkeer in de andere richting wordt een omleiding aangegeven via Heesakkers - Hofstraat - Binnenpad.

De doorgang van fietsers en voetgangers blijft in beide richtingen mogelijk.

Foto's

  • plan werken Walravens
  • plan werken Herentalsesteenweg Kattenhagenstraat

Status

Huidige projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: niet-gespecifieerd

Contact

Contactpersoon

mobiliteitsdienst
Tel. 014 85 99 24

e-mail
mobiliteit@kasterlee.be