Gemeente Kasterlee

Verkeershinder kleine werken

Geelsebaan riolering

Van 16 tem 27 maart worden er op de Geelsebaan rioleringswerken uitgevoerd voor de verkaveling aan de overzijde van pleintje ‘De Wissel’.

Omdat er gewerkt wordt in het fietspad, wordt 1 rijbaanhelft afgezet voor de veilige passage van het fietsverkeer.

Voor het gemotoriseerd verkeer wordt beurtelings verkeer ingesteld dmv. verkeersborden.

Op een gedeelte van de parkeerstrook ter hoogte van pleintje 'De Wissel' wordt tijdens deze werken verboden te parkeren.

Turnhoutsebaan

Op 23/3 worden er herstellingswerkzaamheden uitgevoerd aan de rioleringskolken te Turnhoutsebaan 138 en 142.

Ter hoogte van deze werken zal het rijvak in de rijrichting van Turnhout worden ingenomen.

Het verkeer zal ter plaatse slechts beurtelings voorbij kunnen dmv wisselend verkeer met borden.

De doorgang voor de fietsers blijft gegarandeerd, maar voor hun veiligheid wordt gevraagd om af te stappen ter hoogte van de werfzone.

Waterzuiveringsstation Aquafin

De firma Colas is op dit moment bezig met de vernieuwing en renovatie van het waterzuiveringsstation van Aquafin te Lichtaart.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de eerste bouwfase van de nieuwe constructies.

Vanaf woensdag 18 maart 2020 zal er gestart worden met de uitgraving van een grote bouwput door de firma Hens NV.

Hierdoor zal er een verhoogde verkeersintensiteit op de Lisseweg zijn met werfverkeer.

Foto's

  • plan werken Geelsebaan riolering

Status

Huidige projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: niet-gespecifieerd

Contact

Contactpersoon

mobiliteitsdienst
Tel. 014 85 99 24

e-mail
mobiliteit@kasterlee.be