Gemeente Kasterlee

Verkeershinder kleine werken

Waterzuiveringsstation Aquafin

De firma Colas renoveert het waterzuiveringsstation van Aquafin te Lichtaart.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de eerste bouwfase van de nieuwe constructies.

Vanaf woensdag 18 maart 2020 zal er gestart worden met de uitgraving van een grote bouwput door de firma Hens NV.

Hierdoor zal er een verhoogde verkeersintensiteit op de Lisseweg zijn met werfverkeer.

Rooblokken, Slekkestraat en Cawinkel

Van 11 mei tot 31 juli worden er rioleringswerken uitgevoerd in Rooblokken en de Slekkestraat, meer bepaald op de as tussen het kruispunt met Cawinkel en het kruispunt met de Lisseweg.

In de laatste fase van deze werken wordt ook de aansluiting met Cawinkel tijdelijk onderbroken. De juiste timing is hier echter nog niet gekend.

Er zal een omleiding worden ingesteld voor het verkeer. Ook fietsers dienen deze omleiding te volgen.

De toegang voor landbouwverkeer naar de velden en akkers in deze zone zal steeds gegarandeerd blijven vanuit oostelijke richting (Slekkestraat, Lisseweg)

Lichtaartseweg Herentals

Van 1 tem 10/7 worden er werken uitgevoerd aan de fietspaden van de N123, Lichtaartseweg te Herentals.

Tijdens deze werken wordt er enkelrichtingverkeer ingevoerd tot aan de grens met Kasterlee waardoor enkel het verkeer in de richting van Lichtaart kan doorstromen.

Het verkeer richting Herentals dient de omleiding via Lichtaart en Poederlee te volgen.

De doorgang van fietsers zal tijdens de werken in beide richtingen verzekerd blijven.

Kempenstraat, Pater Damiaanstraat, Bosakkers

Van 8/7 tem 17/7 worden er nutswerken uitgevoerd te Kempenstraat, Pater Damiaanstraat en Bosakkers. Deze werken worden uitgevoerd in 2 opeenvolgende fases waarbij 1 weghelft wordt ingenomen en eenrichtingverkeer wordt ingesteld.

Fietsers kunnen tijdens de werken wel in beide richtingen rijden.

Fase 1: Kempenstraat, zone nog voor de aansluiting met de Goorseweg én het noordelijke gedeelte van de Pater Damiaanstraat tot aan de school: enkelrichting in de richting van de Geelsebaan en in noordelijke richting. Omleiding van het tegengesteld verkeer loopt via de Boslaan en St.Jozefstraat.

Vanuit Bosakkers zal het niet mogelijk zijn om linksaf te slaan naar de Pater Damiaanstraat.

Er is eveneens geen doorgang mogelijk van de Mgr. Heylenstraat naar de Kempenstraat.

Fase 2: aaneensluitend wordt er gewerkt in de Pater Damiaanstraat, vanaf de kruising met de Kempenstraat, in zuidelijke richting tot halverwege de school én te Bosakkers, tot huisnummer 19.

Er wordt een omleiding ingesteld via Venheide-Pater Damiaanstraat.

Foto's

  • Rooblokken_Slekkestraat_rioleringswerken
  • Kempenstraat_PaterDamiaanstraat_fase1
  • Bosakkers_PaterDamiaanstraat_fase2

Status

Huidige projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: niet-gespecifieerd

Contact

Contactpersoon

mobiliteitsdienst
Tel. 014 85 99 24

e-mail
mobiliteit@kasterlee.be