Gemeente Kasterlee

Restauratie Keeses Molen

Aanleiding van de werken:

Keeses Molen wordt gerestaureerd en maalvaardig gemaakt. De oude structuur van de molen wordt zo veel mogelijk behouden en her en der verstevigd of bijgewerkt.

Aard van de werken:

De molen wordt volledig ontmanteld in delen en overgebracht naar het atelier van de aannemer. De aannemer controleert elk element op z'n stevigheid en bruikbaarheid. Het geheel wordt zo veel mogelijk met het oorspronkelijke hout terug in elkaar gezet. Hier en daar dient een balk verstevigd of vervangen te worden. Daarna worden de teerlingen (witte stenen constructie) gecontroleerd en verhoogd, zodat de molen een meter hoger komt te staan dan voorheen. Tot slot wordt de molensite opgehoogd, hekwerk geplaatst en een nieuwe haag aangeplant.

Overige informatie:

Enkele inwoners van onze gemeente schoolden zich om tot molenaar en zullen binnenkort de molen bedienen.

Samen met de Heemkundige Kring Kasterlee en de lokale gildes wordt een feestprogramma uitgewerkt om de terugkeer van dit Kastels erfgoed te vieren.

De restauratie wordt gerealiseerd mede dankzij Vlaamse overheid - onroerend erfgoed.

Moeilijke woorden gelezen? Hierbij enkele termen rond molenbouw:

 • Teerlingen: de gemetste stenen blokken waar de molen op staat
 • Windweeg: het gevelvlak waar de wieken zitten, de kant die de wind vangt
 • Voorweeg: het gevelvlak tegenovergesteld aan de windweeg, daar waar de deur en de trap voorzien is
 • Zijweeg: het zijgevelvlak
 • Trapbomen: de balken waarvan de trap gemaakt zijn
 • Burriebalken: draagbalken die de molen op haar standerd houdt
 • Standerd: centrale as waarrond de molen draait
 • Zetel: steunpunt dat de molen op hoogte houdt en de standerd rechtop vast houdt
 • Maalkoppel: het koppel stenen dat de granen maalt
 • Het gevlucht: wiekenkruis, combinatie van de 4 wieken met de askop, die de wieken samen houdt
 • Molenterp: heuvel waarop de molen staat
 • Kempens veken: was vroeger een vast onderdeel van ons landschap. Het is de benaming voor een poort, gebruikt als afsluiting van akkers, beemden, weiden om dieren binnen of buiten te houden.

       

Update:

19/10/2020: De molen is volledig klaar. Afgelopen week werd een eerste keer proefgedraaid (zie 2 filmpjes bij Downloads). De molenterp werd ingezaaid en de Kempense vekens werden geplaatst.

25/08/2020: De buitenkant van de molen is weer compleet, de wieken werden teruggeplaatst en het gevlucht wordt afgewerkt. De komende week wordt binnenin nog verder gewerkt aan het maalkoppel en de afwerking.

27/07/2020: De molen staat terug gemonteerd in elkaar op z'n plaats. De aannemer is bezig met de schilderwerken en de afwerking binnenin.

22/06/2020: Om ervoor te zorgen dat de molen voldoende wind vangt en maalvaardig is, zijn er acht bomen geveld. Voor het vellen van deze bomen is er een omgevingsvergunning verkregen.

18/05/2020: De aannemer is gestart met de opbouw van de molen. In enkele dagen staat het geraamte van de molen weer op zijn plaats. De beplanking van de wanden wordt de komende dagen nog verder afgewerkt.

29/04/2020: Er werd een omgevingsvergunning verleend voor omgevingswerken waaronder de zandweg achter de molen.  

25/04/2020: De aannemer heeft de teerlingen opgemetst zodat de molen een meter hoger zal staan dan vroeger. Dit wordt gedaan om meer windvang te krijgen. De bomen in de omgeving zijn een stuk gegroeid tegenover vroeger en namen te veel wind weg. Door enerzijds de ophoging al te voorzien hoopt men de molen beter maalvaardig te krijgen.

09/04/2020: De molenbouwer heeft ondertussen de zetel en standerd al grondig onder handen genomen. Hiermee krijgen we al een mooi zicht hoe de molenvoet er gaat uitzien.

17/03/2020: De molenbouwer werkt ondanks alles in de mate van het mogelijke door aan de restauratie van de molen. Ondertussen werden ook de burriebalken en de maalzoldervloer verder gerestaureerd. De werken op het terrein zijn voorlopig uitgesteld.

13/03/2020: De werfvergadering werd omwille van Corona-maatregelen uitgesteld. Ondertussen is de tweede zijweeg klaar. Beide zijkanten zijn nu klaar.

21/02/2020: werfbezoek atelier: De eerste zijweeg is ook klaar. De molenbouwer start nu aan de tweede zijweeg. In de loop van maart worden de teerlingen gereinigd. Eind april start vermoedelijk de opbouw van de molen ter plaatse.

13/02/2020: Om Keeses Molen te laten draaien is wind nodig. Momenteel wordt bekeken of er bomen moeten geveld worden om de molen te laten draaien.

17/01/2020: werfbezoek ter plaatse en in het atelier: De windweeg en voorweeg zijn klaar, de molenbouwer is de trapbomen aan het maken en de zijwegen aan het herstellen. Daarna gaat men verder met de opbouw van het gebinte en in maart gaat men de teerlingen zuiver maken en opmetsen.

05/11/2019: werfbezoek atelier: In het atelier is men volop bezig met de herstellingen van de balken. Eén wand van de molen is volledig gemonteerd en is terug compleet.

13/06/2019: werfbezoek atelier: De kwaliteit van het hout wordt gemeten aan de hand van resistograaf metingen, de stevigheid van de balken wordt nagezien en er wordt bepaald welke balken we vervangen.

15/03/2019: De aannemer is gestart met de de demontage van de molen.

Foto's

 • Keesesmolen oude foto huidige standplaats.jpg
 • Keeses Molen huidige standplaats
 • Keeses Molen resistograaf metingen
 • Keeses Molen atelier 1
 • Keeses Molen atelier 2
 • Keeses Molen atelier 3
 • Keeses Molen atelier 4
 • Zijweeg
 • Burriebalken
 • Standerd
 • Zetel
 • Teerlingen
 • Heropbouw Keeses Molen 1
 • Heropbouw Keeses Molen 2
 • Heropbouw Keeses Molen 3
 • Heropbouw Keeses Molen 4
 • Schilderwerken 1
 • Schilderwerken 2
 • Terugplaatsen wieken 1
 • Terugplaatsen wieken 2
 • Molen klaar
 • Proefdraaien molen 1
 • Proefdraaien molen 2

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Kasterlee
 • Studiebureau: Sabine Okkerse bvba
 • Aannemer: Molenbouw De Jongh bv
 • Startdatum: vrijdag 1 maart 2019
 • Kostprijs: 337.350,42 EUR incl. BTW

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel:
014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be