Gemeente Kasterlee

Fietspad Olensteenweg

Aanleiding van de werken:

Het smalle fietspad richting Bobbejaanland en de slechte staat van het wegdek worden verbeterd.

Aard van de werken:

In 2016 werd reeds een eerste fase van de werken aan de Olensteenweg afgerond. Naast nieuwe fietspaden en een afslagstrook ter hoogte van Bobbejaanland werden ook fietsbruggen over de Kleine Nete gelegd.

Op 4 november 2019 start fase 2 van de werken. Dan worden fietspaden aangelegd langs beide kanten van de Olensteenweg tussen de Eerselingenstraat en de Herentalsesteenweg. Ook wordt de bestaande betonnen rijbaan opgebroken en vervangen door een nieuwe asfaltweg met langs weerszijden een haag, fietspad en gracht (of wadi). De nutsmaatschappijen zullen de leidingen waar nodig verleggen en waar nodig de bestaande netwerken vernieuwen.

Planning van de werken:

De werken zullen beëindigd zijn voor de heropening van Bobbejaanland op 4 april 2020.

Bereikbaarheid:

Tijdens de werken krijgen fietsers een plaatselijke omleiding. Voor het gemotoriseerd verkeer is een omleiding voorzien via Herentals.

Om de hinder door sluipverkeer te beperken voor de buurtbewoners geldt er tijdelijk eenrichtingsverkeer in volgende straten (zie ook bij foto's):
- Heidriesstraat
- Stenenstraat
- Schoorsebrug en Eerselingsedijk (Geel)
- Arkstraat en Zeggendijk (Geel): hier geldt ook een verbod voor +3.5 ton, uitgezonderd voor landbouwvoertuigen en lokaal verkeer.

Overige info:

De aanleg van het fietspad wordt gerealiseerd mede dankzij Steunpunt Fiets provincie Antwerpen.

   

Update:

13 mei 2020: de werken zijn opgeleverd.

29 april 2020: op 24 april 2020 vond de officiële opening van het fietspad plaats. Binnenkort volgt de oplevering van de werken.

15 april 2020: wij hebben van aannemer Roos vernomen dat een deel van de weg aan Bobbejaanland opnieuw moet geasfalteerd worden. Reden: het stuk aan de lichten van Bobbejaanland werd opnieuw uitgefreesd omdat hier steeds veel plasvorming was en ook de asfalt al verschillende vervormingen vertoonde. Hierdoor zou de bestaande asfalt te snel moeten worden vervangen. Er moet niveauverschil zijn om plasvorming te voorkomen op de rijbaan. Dit moet nu opnieuw aangepast worden. De weg wordt – hopelijk – terug opengesteld op vrijdag 24 april.

Foto's

  • Fietspad Olensteenweg plaatselijk verkeer.jpg

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Gemeente Kasterlee
  • Studiebureau: Arcadis
  • Aannemer: Roos Groep nv
  • Startdatum: maandag 4 november 2019
  • Einddatum: dinsdag 31 maart 2020
  • Kostprijs: 1.059.407,77 EUR incl. BTW

Contact

Contactpersoon

Met praktische vragen over de werken kan je terecht bij werfleider Rafaël Bollue op 0472 95 07 69.

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel:
014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be