Gemeente Kasterlee

Werken N134: fietspad tussen Lichtaart en Poederlee

Aanleiding van de werken:

We willen de verkeersveiligheid voor fietsers en automobilisten verhogen langs de N134 tussen Poederlee en Lichtaart.

Er wordt een nieuw fietspad aangelegd en kruispunten en bushaltes worden heringericht. Tegelijkertijd worden er ook rioleringswerken in opdracht van Aquafin uitgevoerd. Er worden eveneens aanpassingen voorzien aan nutsleidingen en aan de spoorwegovergang.

Aard van de werken:

Er komen nieuwe betonnen fietspaden van 1,75 meter breed langs weerszijden van de weg. Binnen het centrum van zowel Poederlee als Lichtaart zullen deze aanliggend zijn aan de rijweg, erbuiten komen deze achter de bestaande gracht te liggen in de verworven voortuinstroken. Tussen de kruispunten Zielestraat/Hoeven en Cawinkel/Ten Horst komt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad van 2,50 meter breed met daarbij nieuwe fietsbruggen over de waterlopen Aa en de Slootbeek. Beide kruispunten worden ook heringericht zodat fietsers op een veilige wijze kunnen oversteken naar dit fietspad ten zuiden van de steenweg.

Gecombineerd met deze werken wordt in opdracht van Aquafin een nieuwe persleiding aangelegd vanaf het pompstation nabij de Aa tot aan de spoorwegovergang om zo richting zuiveringsstation te gaan. Deze persleiding komt onder het nieuwe fietspad te liggen. Tegelijkertijd worden ook rioleringswerken uitgevoerd in Heerle.

   

Update:

31/08/2020: De werken werden opgeleverd.

24/10/2019: De werken zijn ondertussen afgerond en het fietspad werd officieel geopend en ingereden.

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Gemeente Lille in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en gemeente Kasterlee
  • Studiebureau: IOK, Geel
  • Aannemer: Ambaro NV
  • Startdatum: maandag 17 september 2018
  • Einddatum: woensdag 19 juni 2019
  • Kostprijs: 5.280.480,88 EUR incl. BTW

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met Dieter van Hoof van IOK. 

tel:
014 56 27 03

e-mail
werken.N134@iok.be