Gemeente Kasterlee

Brug over Kaliebeek

Aanleiding van de werken:

We willen een verbinding voor trage weggebruikers realiseren tussen Tielen en Lichtaart.

Aard van de werken:

Er wordt een wandel- en fietsbrug geplaatst over de grote Kaliebeek, deze komt te liggen tussen de dorpskernen van Tielen en Lichtaart, in Harredonken, in het verlengde van de Broekstraat.

Ook wordt er bijkomend wegenis gelegd om de Broekstraat te verbinden met de wandel- en fietsbrug.

Planning van de werken:

In het voorjaar van 2021 worden de werken uitgevoerd.

Overige info:

De fietsbrug wordt gerealiseerd mede dankzij de steun van Provincie Antwerpen.

    

Update:

06/07/2021: De werken zijn afgerond. Op 1 juli is deze wandel- en fietsbrug samen met het gemeentebestuur van Kasterlee, provincie Antwerpen en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete op een feestelijke manier ingefietst.

27/05/2021: Op 1 juni starten de voorbereidende werken met het frezen van het gras op de plaats waar de weg komt. Vanaf 7 juni wordt de weg aangelegd. Nadien, op 21 of 22 juni, wordt de brug geplaatst. De werken zijn begin juli afgerond. Tijdens deze werken wordt de werfzone volledig afgesloten.

29/03/2021: De omgevingsvergunning voor de weg is goedgekeurd. De prijsvraag voor het aanleggen van het ontbrekende stuk van de Broekstraat is vertrokken.

19/02/2021: De omgevingsvergunning voor de brug is goedgekeurd. We bekijken wanneer we de uitvoering van de werken kunnen inplannen.

4/11/2020: De aanvraag voor de omgevingsvergunning van de brug werd ingetrokken en ondertussen opnieuw ingediend, inclusief rooilijnplan. De brug is een deel van een nieuwe gemeenteweg en daarvoor moet een rooilijnplan opgemaakt worden, dat de ganse verbinding vaststelt. 
Na het bekomen van de vergunning kan de aannemer de aanleg van de brug inplannen.
Ondertussen bereidt het gemeentebestuur ook de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuw aan te leggen weg voor, zodat deze aansluitend aan de plaatsing van de brug kan gerealiseerd worden.

29/04/2020: De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend.

Foto's

 • Kaliebeek.png
 • Brug over Kaliebeek ligging luchtfoto.png
 • Werken in uitvoering 1
 • Werken in uitvoering 2
 • Werken in uitvoering 3
 • Werken in uitvoering 4
 • Brug 1
 • Brug 3
 • Fiets- en wandelpad
 • Infietsen 1
 • Infietsen 2

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Kasterlee in samenwerking met regionale Landschappen Kleine en Grote Nete
 • Aannemer: Van Raak bvba, Weelde (wandel- en fietsbrug), Mees bvba, Kasterlee (wegenis)
 • Kostprijs: 16.500 EUR incl. BTW (wandel- en fietsbrug), 43.000 EUR incl BTW (wegenis)

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel:
014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be