Gemeente Kasterlee

Bloemenwijk fase 2 en 3

Aanleiding van de werken:

De verouderde infrastructuur in de Bloemenwijk in Lichtaart wordt aangepakt door het openbaar domein te verfraaien en op te waarderen.

Aard van de werken:

Met veel aandacht voor groen en beleving maken we een aangename omgeving voor bewoners en passanten.

Volgende werken worden uitgevoerd: herinrichten van de bermen, herstellen van de wegenissen, herorganiseren van de publieke functies zoals parkeren, het speelplein en andere groenzones.

Planning van de werken:

De werken worden in fases gespreid over meerdere jaren, op het plan zie je de faseringen:

 • 2018-2019: Anjerlaan en omgeving Kringwinkel, speelplein en pleintje op hoek Anjerlaan/Krokuslaan
 • 2020-2021: Meibloemlaan, Margrietlaan, Boterbloemlaan
 • 2023: Korenbloemlaan, Kapelhof
 • 2025: De Bergen, Zandstraat, Lievevrouwestraat
 • 2027: Krokuslaan, Lelielaan, Tulpenlaan, Begonialaan, Narcislaan

Participatie:

Bij de start van fase 1 was er op 5 september 2018 een bewonersvergadering, de presentatie hiervan vind je terug bij Downloads.

Enkele bewoners maken deel uit van de stuurgroep, ze vormen de spreekbuis van de bewoners. Voor fase 2 en 3 komen ze een eerste keer samen op 10 februari 2020, het verslag vind je terug bij Downloads.

 • Annemie Goossens - Boterbloemlaan 1
 • Eddy Geudens - Kapelhof 38
 • Bart Sas - Kapelhof 76
 • Jacobus Van de Put - Korenbloemlaan 19
 • Maria Van Gorp - Korenbloemlaan 19
 • Treza Berrens - Krokuslaan 24
 • Paul Vernelen - Krokuslaan 99
 • Ronny Bogaerts - Meibloemlaan 17
 • Wim Laenen - Meibloemlaan 38

           

Update:

15/09/2020: Het gemeentebestuur heeft opdracht gegeven om geluids- en trillingsmetingen uit te voeren in de omgeving van de Anjerlaan, naar aanleiding van enkele meldingen over hinder die ontstaat terwijl voertuigen over de betonnen vlakken rijden. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn, zal het gemeentebestuur in samenspraak met het studiebureau oplossingen trachten uit te werken, die we hopelijk kunnen meenemen in de volgende uitvoeringsfase.

De ontwerpplannen geraken stilaan gefinaliseerd op basis van het intern overleg tussen gemeente en studiebureau, wat vertraging opliep ten gevolge van de Corona-maatregelen.

Zodra de resultaten van de metingen gekend zijn, zal het finale ontwerp voorgelegd worden aan de stuurgroep en worden samen met hen de metingen besproken met als doel een oplossing uit te werken.

20/04/2020: In de week van 27 - 30 april zal aannemer Vangeel Wegenbouw proefsleuven maken in de Bloemenwijk. Bedoeling is om in voorbereiding op de inrichtingswerken fase 2+3 reeds de nutsleidingen nauwkeurig in kaart te brengen, zodat de ontwerpplannen hiermee maximaal rekening kunnen houden. De hinder blijft beperkt tot de plaats van de werken. Nadat elke sleuf ingemeten en geïnspecteerd is, zal deze ook terug dicht gelegd worden.

Foto's

 • Bloemenwijk.png
 • Fasering Bloemenwijk

Status

Geplande projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Kasterlee
 • Studiebureau: uitvoering: IOK, Geel opmaak Masterplan: Arcadis

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel:
014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be