Gemeente Kasterlee

Bloemenwijk fase 2 en 3

Aanleiding van de werken:

De verouderde infrastructuur in de Bloemenwijk in Lichtaart wordt aangepakt door het openbaar domein te verfraaien en op te waarderen.

Aard van de werken:

Met veel aandacht voor groen en beleving maken we een aangename omgeving voor bewoners en passanten.

Volgende werken worden uitgevoerd: herinrichten van de bermen, herstellen van de wegenissen, herorganiseren van de publieke functies zoals parkeren, het speelplein en andere groenzones.

Planning van de werken:

De werken worden in fases gespreid over meerdere jaren, op het plan zie je de faseringen:

 • 2018-2019: Anjerlaan en omgeving Kringwinkel, speelplein en pleintje op hoek Anjerlaan/Krokuslaan (fase 1 )
 • 2021-2022: Meibloemlaan, Margrietlaan, Boterbloemlaan (fase 2&3)

De volgende fase bereiden we voor in 2024 en voeren we uit in 2025. Voor de daaropvolgende fases is het de ambitie van gemeentebestuur Kasterlee om dit ritme aan te houden. Namelijk telkens een jaar van voorbereiding te voorzien, en daarna een jaar van uitvoering.

Volgende fases staan nog op de planning:

 • Fase 4: Korenbloemlaan & Kapelhof
 • Fase 5: De Bergen, Zandstraat & Lievevrouwestraat
 • Fase 6: Krokuslaan, Lelielaan, Tulpenlaan, Begonialaan & Narcislaan

Participatie:

Enkele bewoners maken deel uit van de stuurgroep, ze vormen de spreekbuis van de bewoners. Je vindt verslagen van de stuurgroep terug bij Downloads.

 • Annemie Goossens - Boterbloemlaan 1
 • Eddy Geudens - Kapelhof 38
 • Bart Sas - Kapelhof 76
 • Jacobus Van de Put - Korenbloemlaan 19
 • Maria Van Gorp - Korenbloemlaan 19
 • Treza Berrens - Krokuslaan 24
 • Paul Vernelen - Krokuslaan 99
 • Ronny Bogaerts - Meibloemlaan 17
 • Wim Laenen - Meibloemlaan 38
 • Bart Hermans - Krokuslaan 68

           

Update:

14/02/2023: De werken voor fase 2&3 zijn afgerond.

26/09/2022: In de week van 17 oktober wordt het asfalt op enkele plaatsen hersteld door de aannemer.

2/8/2022: Op dit moment worden de laatste werken uitgevoerd door de aannemer, wat een tweetal weken in beslag neemt.

24/06/2022: Op dinsdag 28 juni start de aannemer met het affrezen van de toplaag asfalt in de Krokuslaan, Boterbloemlaan, Margrietlaan en Meibloemlaan. Na het afrezen kan je de opritten terug bereiken. Op woensdag 29 juni wordt een kleeflaag geplaatst met aansluitend een nieuwe toplaag asfalt, dit duurt 1 à 2 werkdagen. Als de kleeflaag wordt gespoten mag je de rijweg NIET betreden, deze kleeflaag kan voor schade zorgen aan wagens en schoenen. Na het plaatsen van de toplaag asfalt mag men de rijweg niet betreden tot deze voldoende afgekoeld/uitgehard is.

19/04/2022: Om de werken te kunnen uitvoeren heeft de aannemer de openbare verlichting tijdelijk verwijderd in Boterbloemlaan en Meibloemlaan. De openbare verlichting wordt terug geplaatst voor het einde van de werken.

17/01/2022: Vanaf 24 januari start de aannemer met de werken in Meibloemlaan, Margrietlaan en Boterbloemlaan en het deel van de Krokuslaan naast de Kringwinkel. De planning van de werken vind je ook terug bij de foto's.

 • In januari worden alle struiken en bomen gerooid.
 • In de maanden februari, maart en april wordt er gewerkt aan de verharding en bermen in Krokuslaan, Boterbloemlaan en Kapelhof 40-50. 
 • Door de nutsmaatschappijen wordt er vanaf februari gewerkt aan de nutsleidingen onder het voetpad in Meibloemlaan.
 • In de maanden april, mei en juni wordt er gewerkt aan de verharding en bermen in Meibloemlaan, Margrietlaan en Kapelhof 30-38.
 • Tot slot wordt het asfalt van de rijwegen in Boterbloemlaan, Meibloemlaan, Margrietlaan en Krokuslaan vernieuwd in juni.

Gedurende de werken zijn Anjerlaan en zijstraten afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, maar op bepaalde momenten zal dat niet zonder hinder kunnen verlopen.

30/08/2021: Het ontwerp van fase 2 en 3 is  goedgekeurd op de gemeenteraad. Dit najaar wordt de aannemer gegund via een overheidsopdracht. We starten met de werken begin 2022. De betrokken inwoners zullen in het najaar hierover meer informatie ontvangen.

19/02/2021: Het buurtonderzoek over het voorontwerp van fase 2 en 3 is afgerond en de antwoorden worden verwerkt. IOK werkt verder aan de definitieve versie van het ontwerp.

02/12/2020: Ondanks alle eerdere berichtgeving over de buslijn in de Anjerlaan, is er toch een plotse wending in dit dossier. De Lijn annuleert deze buslijn, ten vroegste omstreeks Pasen 2021.

Dit geeft ons meteen de gelegenheid om in fase 2 en 3 aanpassingen aan de nieuwe weginrichting van de Anjerlaan uit te voeren. IOK werkt een concept uit met wegversmallingen en parkeerhavens. 

Er wordt gecommuniceerd naar alle bewoners in de Bloemenwijk, als we beschikken over de aangepaste plannen van de Anjerlaan en de aanpassingen besproken in de stuurgroep. Door de corona-maatregelen zal dit niet met een infomoment in de Kringwinkel zijn. We werken aan een manier om iedereen te informeren en de kans te geven hierop te reageren.

De geplande geluids- en trillingsmetingen zijn even gestaakt door de corona-maatregelen, omdat de metingen bij mensen thuis gebeuren. De metingen geven mogelijks ook een vertekend beeld omdat het verkeer in huidige tijden niet gelijkaardig is aan deze in “normale” tijden, wat niet in de juiste maatregelen resulteert.

03/11/2020: In kader van het Masterplan Bloemenwijk is er sinds enkele jaren nauw contact tussen de bewoners van de Bloemenwijk en het gemeentebestuur. Enkele van de meest gehoorde opmerkingen die we de voorbije jaren mochten noteren, gaan over overlast ten gevolge van doorgaand zwaar verkeer en onaangepaste snelheid van het lokale autoverkeer. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de volgende maatregelen te nemen:

 • De invoering van een zone 30
 • De invoering van een zone verbod +3.5 ton, uitgezonderd De Lijn en plaatselijke bediening

29/10/2020: Op maandag 26/10/2020 vond een stuurgroep plaats waarbij het voorontwerp voor fase 2 en 3 werd toegelicht door het studiebureau:

 • Er werd een evaluatie gedaan van enkele hangende punten uit fase 1 (beplanting, voetgangersboulevard, parkeren en snelheid Anjerlaan,...) om hieruit te leren voor fase 2 en 3.
 • Ook werd de aanpak besproken voor de geluids- en trillingsmetingen die in november gepland staan omwille van de hinder die daar al geruime tijd bestaat.
 • Behalve het inrichtingsvoorstel voor fase 2 en 3 werden ook beplantingsplannen voorgesteld.

De opmerkingen worden nu verwerkt, met de bedoeling corona-proof een algemene informatieronde te voorzien voor het einde van 2020 en de intentie om een aanvang van de werken na te streven in de tweede helft 2021.

Foto's

 • Bloemenwijk.png
 • Fasering Bloemenwijk
 • zone 30 en zone 3.5ton
 • plan planning fase 2 en 3
 • Uitvoering werken 1
 • Uitvoering werken 2
 • Uitvoering werken 3
 • Uitvoering werken 4
 • bloemenwijkomgeving1
 • bloemenwijkomgeving2
 • bloemenwijkomgeving3

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Kasterlee
 • Studiebureau: uitvoering: IOK, Geel opmaak Masterplan: Arcadis
 • Aannemer: Vermetten Wegenbouw NV, Merksplas
 • Kostprijs: 930.246 € incl. btw

Contact

Contactpersoon

Voor vragen over de zone 30 en het verbod +3.5 ton kan je contact opnemen met de dienst mobiliteit.

tel:
014 85 99 24

e-mail:
mobiliteit@kasterlee.be.

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel:
014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be