Gemeente Kasterlee

Masterplan de Met infrastructuurwerken

Aanleiding van de werken:

De dorpskern en toegangswegen worden heringericht met aandacht voor trage weggebruikers. 

Aard van de werken:

Het projectgebied situeert zich in het centrum van Kasterlee, het marktplein en de vier toegangswegen Geelsebaan, Retiesebaan, Pastorijstraat en Turnhoutsebaan.

De markt wordt omgevormd tot een verkeersluw dorpsplein met voorrang voor trappers en stappers, een gezellige groene plek die eenheid en harmonie uitstraalt en waar de kerk geïntegreerd is in de publieke ruimte.

Tegelijkertijd met de heraanleg van het dorpscentrum zal Aquafin ook omvangrijke rioleringswerken uitvoeren met de aanleg van een gescheiden stelsel voor afval- en regenwater. Onder het marktplein worden bufferbekkens met een aanzienlijke capaciteit aangelegd die het regenwater kunnen opvangen en vertraagd afvoeren.

Planning van de werken:

De werken worden gefaseerd uitgevoerd, voor meer informatie kijk je op de website van Aquafin.

Duur van de werken:

De werken gaan van start op 3 november 2020 en zullen ongeveer 2 jaar duren.

Participatie:

Op 22 oktober 2020 is er een infomoment over de werken voor de handelaars in het projectgebied. Tijdens het infomoment stellen de gemeente, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer het project in detail aan u voor: de timing en fasering, de veiligheid, de verkeersimpact, …. De presentatie kan je lezen bij Downloads.

Op 2 september 2019 was er een bewonersvergadering, de volledige presentatie kan je lezen bij Downloads.

Bereikbaarheid:

Alle informatie wordt actueel weergegeven op de website van Aquafin.

Overige info:

Om meteen een stand van zaken, een wijziging in de planning of belangrijke info over een omleiding in je mailbox te ontvangen kan je inschrijven op de nieuwsbrief van Aquafin via deze link.

Ook kan je op de hoogte blijven via WhatsApp. Stuur het projectnummer KAS3016 naar 0474 56 39 12 en je ontvangt regelmatige updates. Let wel: dit nummer dient enkel om via WhatsApp te communiceren, je kunt er dus niet naar bellen.

Update:

21/12/2021: Vanaf 21 december zijn de Markt en de zijstraten terug open voor alle verkeer. Er volgen nog kleine werken, maar deze hebben een minimale invloed op het verkeer. Vanaf 27 december loopt het busverkeer terug over de Markt zoals voorheen.

22/11/2021: De aannemer streeft ernaar om de werken eind 2021 af te ronden, deze timing is onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden.

28/10/2020: Behalve een andere inrichting en uitstraling van het marktplein zal er ook verkeerstechnisch een en andere gewijzigd worden: 
- Op de infomomenten werd al aangegeven dat een belangrijke verkeerstechnische aanpassing het doorknippen van de voormalige N19 (Turnhout-Geel) is, waardoor de hoofdas voortaan Oost-West wordt in plaats van Noord-Zuid.
- Ondertussen zijn alle partijen tot een akkoord gekomen om gans het projectgebied om te vormen tot een zone 30. Dit heeft ook gevolgen voor de weginrichting, zo zullen er bijvoorbeeld geen zebrapaden aangelegd worden, de voetgangers zijn gelijkwaardige weggebruikers en kunnen overal oversteken in zone 30.

Foto's

  • Masterplan de Met.png
  • Projectgebied 1
  • Projectgebied 2

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Aquafin in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer en gemeente Kasterlee
  • Studiebureau: Sweco en DierendonckBlancke Architecten
  • Aannemer: DCA nv
  • Startdatum: dinsdag 3 november 2020
  • Kostprijs: 5.341.825 EUR incl. BTW

Contact

Contactpersoon

Het contactcenter van Aquafin is elke werkdag van 8 tot 19 uur bereikbaar via 03 450 45 45 of contact@aquafin.be.

Met praktische vragen kun je ook steeds terecht bij onze werfmanager, Stefan Van Immerseel, die overdag aanwezig is op de werf.

website:
Aquafin

e-mail
contact@aquafin.be