Gemeente Kasterlee

Masterplan de Met infrastructuurwerken

Aanleiding van de werken:

De dorpskern en toegangswegen worden heringericht met aandacht voor trage weggebruikers. Informatie over de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen vind je terug via deze link.

Aard van de werken:

Het projectgebied situeert zich in het centrum van Kasterlee, het marktplein en de vier toegangswegen Geelsebaan, Retiesebaan, Pastorijstraat en Turnhoutsebaan.

De markt wordt omgevormd tot een verkeersluw dorpsplein met voorrang voor trappers en stappers, een gezellige groene plek die eenheid en harmonie uitstraalt en waar de kerk geïntegreerd is in de publieke ruimte.

Tegelijkertijd met de heraanleg van het dorpscentrum zal Aquafin ook omvangrijke rioleringswerken uitvoeren met de aanleg van een gescheiden stelsel voor afval- en regenwater. Onder het marktplein worden bufferbekkens met een aanzienlijke capaciteit aangelegd die het regenwater kunnen opvangen en vertraagd afvoeren.

Planning van de werken:

De werken worden gefaseerd uitgevoerd, voor meer informatie kijk je op de website van Aquafin.

Duur van de werken:

De werken gaan vermoedelijk in augustus 2020 van start en zullen 22 maanden duren.

Participatie:

Op 2 september 2019 was er een bewonersvergadering, de volledige presentatie kan je lezen bij Downloads.

Bereikbaarheid:

Alle informatie wordt actueel weergegeven op de website van Aquafin.

Overige info:

Om meteen een stand van zaken, een wijziging in de planning of belangrijke info over een omleiding in je mailbox te ontvangen kan je inschrijven op de nieuwsbrief van Aquafin via deze link.

Ook kan je op de hoogte blijven via WhatsApp. Stuur het projectnummer KAS3016 naar 0474 56 39 12 en je ontvangt regelmatige updates. Let wel: dit nummer dient enkel om via WhatsApp te communiceren, je kunt er dus niet naar bellen.

Foto's

  • Masterplan de Met.png

Status

Geplande projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Aquafin in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer en gemeente Kasterlee
  • Studiebureau: Sweco en DierendonckBlancke Architecten
  • Aannemer: nog te bepalen

Contact

Contactpersoon

Het contactcenter van Aquafin is elke werkdag van 8 tot 19 uur bereikbaar via 03 450 45 45 of contact@aquafin.be.

Met praktische vragen kun je ook steeds terecht bij onze werfmanager, Stefan Van Immerseel, die overdag aanwezig is op de werf.

website:
Aquafin

e-mail
contact@aquafin.be