Gemeente Kasterlee

Bekendmaking reglementen

De reglementen en verordeningen die door de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd zijn, worden op deze pagina gedurende 2 maanden bekend gemaakt. (overeenkomstig artikel 187 van het Gemeentedecreet.) 

Waar?

Deze reglementen liggen ook ter inzage op het secretariaat.