Gemeente Kasterlee

Uittreksel plannen- en vergunningenregister

Elke gemeente is verplicht een plannen- en vergunningenregister op te maken conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het plannenregister omvat een samenvatting van alle geldende plannen voor een bepaald kadastraal perceel. In het vergunningenregister wordt alle perceelsgebonden informatie opgeslagen m.b.t. ruimtelijke ordening en stedenbouw op het grondgebied van de gemeente. Beide registers zijn digitale bestanden en vallen onder de noemer van de bestuursdocumenten. Dit betekent dat elke burger het recht heeft tot inzage in de registers en er een afschrift van kan vragen.

Het plannenregister van de gemeente Kasterlee werd conform verklaard op 10/06/2013. Het vergunningenregister van de gemeente Kasterlee werd goedgekeurd op 12/11/2013. 

Voor wie?

Eigenaars van een perceel of gebouw die een uittreksel wensen uit het plannen- en/of vergunningenregister.

Makelaars en notarissen moeten vanaf 1/1/2023 de aanvraag tot vastgoedinfo indienen via het vastgoedinformatieplatform. 

Hoe aanvragen?

Een aanvraag tot uittreksel uit het plannen- en/of vergunningenregister moet schriftelijk worden aangevraagd bij de dienst omgeving. 

Kostprijs?

De retributie is vastgelegd in het retributiereglement. Dit kan je hier raadplegen.

Per kadastraal perceel moet er een apart stedenbouwkundig uittreksel worden opgemaakt. 

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina