Gemeente Kasterlee

Uittreksel plannen- en vergunningenregister

Elke gemeente is verplicht een plannen- en vergunningenregister op te maken conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het plannenregister omvat een samenvatting van alle geldende plannen voor een bepaald kadastraal perceel. In het vergunningenregister wordt alle perceelsgebonden informatie opgeslagen m.b.t. ruimtelijke ordening en stedenbouw op het grondgebied van de gemeente. Beide registers zijn digitale bestanden en vallen onder de noemer van de bestuursdocumenten. Dit betekent dat elke burger het recht heeft tot inzage in de registers en er een afschrift van kan vragen.

Het plannenregister van de gemeente Kasterlee werd conform verklaard op 10/06/2013. Het vergunningenregister van de gemeente Kasterlee werd goedgekeurd op 12/11/2013. 

Voor wie?

Eenieder die een uittreksel wenst uit het plannen- en/of vergunningenregister.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag tot uittreksel uit het plannen- en/of vergunningenregister moet schriftelijk worden aangevraagd bij de dienst ruimtelijke ordening. 

Kostprijs?

Voor het verstrekken van een uittreksel uit het plannen- en/of vergunningenregister wordt een administratieve kost van 50,00 euro aangerekend conform het gemeentelijk belastingreglement. Per kadastraal perceel moet er een apart stedenbouwkundig uittreksel worden opgemaakt. 

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina