Gemeente Kasterlee

Tielen muziekdorp

Tielen muziekdorp

Tielen Muziekdorp

Vrijwel ons hele leven worden we bewust of onbewust omgeven door muziek. Met muzak of echte muziekbeleving wordt iedereen dagelijks geconfronteerd. Voor velen is het een gewoon achtergrondgebeuren. Uiteraard zijn er ook die doelbewuster met muziek omgaan. Voor hen wordt het een echte vrijetijdsbesteding. Extra cachet krijgt het fenomeen wel als je zelf actief gaat musiceren, solo of in groep, en het genot ervan deelt met een publiek. Soms concentreert zich zulke actieve muziekbeleving op een wel erg opmerkelijke manier in een dorp. Dit laatste was het gedachtengoed anno 1990 in Tielen. Marc Soentjens, toenmalig secretaris van de Tielense fanfaregemeenschap, leerde ons toen uit zijn optelsommetje dat niet minder dan 12% actief en vaak op een uiterst kwaliteitsvolle manier bezig was met musiceren. Dit gegeven werd besproken en geofficialiseerd met en door het gemeentebestuur en het VVV. Tielen Muziekdorp was geboren en posteerde zich naast Kasterlee Grafiekdorp.

Marc Nuyts, mede-initiator en bevoorrechte observator

Wie het ontstaan van Tielen Muziekdorp van wel heel nabij heeft meegemaakt en de filosofie achter het fenomeen steeds heeft gekoesterd is voorzeker Kempenzoon Marc Nuyts. Als telg van de Sjakes Guusten werd hij erfelijk belast met het muziekvirus. In 1968 werd hij muzikant bij de Tielense fanfare. Na 10 jaar verruilde hij zijn cornet voor het slagwerkinstrumentarium. Verrijkend in deze discipline was zeker ook het musiceren bij het Slagwerkorkest Kempenzonen. Na bijna een halve eeuw muzikant is zijn gedrevenheid als muzikant nog steeds heel groot. Sinds 2005 is hij eveneens dirigent van het DrumTeam.

Tal van goeie herinneringen heeft hij aan de vele buitenlandse concertreizen, van Spanje tot Finland, die de Tielense fanfare reeds ondernam. Gemiste kansen lagen dan weer in geplande uitstappen naar Argentinië en China die om bepaalde redenen niet doorgingen. De maandenlange muzikale opbouw van een concertprogramma om dit uiteindelijk te delen met een publiek vind hij nog steeds de max. Ooit concerteerde hij met de brassband voor één man wat een schril contrast is met het optreden voor het 30.000 koppige publiek onder de Diksmuidse IJzertoren. Het genoegen om Kempenzoon te zijn uit zich in al zijn aspecten; van vice-wereldkampioen in Kerkrade tot het aangrijpende verjaardagsfeest van een bewoner van het Giels bos. Musiceren en verenigingsleven is en blijft een emotioneel gebeuren.

Het credo van zijn vader zaliger “bij een vereniging zijn is niet alleen krijgen maar ook geven” getrouw is hij reeds zowat 40 jaar actief als bestuurslid met weliswaar een korte onderbreking. Op zijn palmares staan eveneens 5 jaar voorzitter jeugdbestuur en 10 jaar voorzitter hoofdbestuur.

Het is echter vooral zijn jarenlange rol als PR-verantwoordelijke van de Kempenzonen die sterk verbonden is met het ontstaan van Tielen Muziekdorp.

Na eerder reeds de Kempenzonenhistoriek verhaalt te hebben in een boek, heeft Marc de intentie om ook een boek te schrijven over het muzikale reilen en zeilen in onze deelgemeente.

1990 initiatie van het fenomeen Tielen muziekdorp

In de euforie na het behalen van de Nationale Kampioenstitel Ereafdeling door brassband Kempenzonen in 1989 kwam toenmalig secretaris Marc Soentjens met het gegeven dat meer dan 12% van de Tielense bevolking actief bezig was met muziek. Tel daarbij nog ongeveer de 200 leerlingen die muzieklessen volgen in de Tielense bijafdeling van de Herentals muziekacademie dan kan je voorzeker beweren dat ons dorp waarlijk een muzikaal dorp is, stelde Marc vast. Het idee werd in maart 1990 bij de officiële ontvangst van de Nationale Kampioenen ten gemeentehuize geopenbaard aan burgemeester Walter Otten en zijn schepencollege. Even later en na interpellatie van het VVV werd het licht op groen gezet en kon Kasterlee naast het predicaat Grafiekdorp eveneens pronken met de titel Tielen Muziekdorp. Het initiatief werd wereldkundig gemaakt via de pers die meteen enkele kanttekeningen maakten. Een bepaalde titel voeren is één ding maar wordt het kwantitatieve gegeven ook onderbouwd door de aspecten kwaliteit en de broodnodige infrastructuur.

Tielen Muziekdorp: kwantiteit maar zeker ook kwaliteit.

Dat inspirerende figuren die hun ideeën kunnen ontplooien in een juiste omgeving en ondersteund door een gedreven entourage tot grootse dingen leiden, werd ook in Tielen bewezen. Met o.a. Eddy Avonds, Patrick Van Looy, Rudy Van der Veken, Gommaar Eysermans waren de inspirators aanwezig. Zij gaven mee vorm en waren de muzikale leiders van tal van instrumentale en vocale ensembles en orkesten. In het laatste decennia van vorige eeuw waren dit de fanfaregemeenschap (brassband, jeugdbrassband, drumband, slagwerkorkest), Kemp’ner Musikanten en Kemp’ner Buam als instrumentale ensembles. Als vocale ensembles kende Tielen Cantemus, Windekind, Eglantier, Kempengalm, Noc-Ti-Vagant en het Parochiekoor terwijl ook in de plaatselijke school een kinderkoor de dienst uitmaakte op zondagsvieringen in de kerk. Vele van de vermelde ensembles stonden borg voor een hoog kwaliteitslabel met regionale, nationale zelfs internationale weergalm.

Muzikale evenementen tijdens Trein-tram-bus dagen.

In de beginjaren ’90 van vorige eeuw kenden de nationale TTB-dagen een enorme bijval. Een ideale gelegenheid dus om het wagonnetje van Tielen Muziekdorp aan dit evenement te koppelen. Op tal van plaatsen nabij het station in Tielen musiceerden de verschillende ensembles. Enkele jaren na elkaar werd op die manier gepoogd het predicaat van muziekdorp in de verf te zetten. Ondertussen had kunstenaar Mich Van Eysendeyk een logo ontworpen dat de herkenbaarheid van het muziekdorp moest uitstralen. Tot voor kort sierde dit logo het promotiemateriaal en concertprogramma’s van de diverse muziekensembles in binnen- en buitenland tot meerdere eer en glorie van Tielen Muziekdorp en bij uitbreiding de gemeente Kasterlee.

2017 – 2018: opfrisbeurt voor Tielen Muziekdorp

Enkele muziekverenigingen, vooral vocale, zijn van de radar verdwenen maar de intensiteit van musiceren is onveranderd gebleven en de uitstraling blijft bestaan. De Cultuurraad KLT achtte het opportuun om het concept zijn grandeur van voorheen terug te bezorgen. Een projectgroep boog zich over de materie en eerlangs wordt er gedurende een jaar muzikale activiteiten georganiseerd van heuse huis- en tuinconcerten tot muzikale evenementen met een heel diverse insteek. Wijlen Baron Flor Peeters, Tielens wereldvermaarde muziekgrootmeester kan met recht en reden trots zijn op zijn geboortedorp.

Heb je nog vragen? Mail dan naar cultuur@kasterlee.be

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 22
e-mail
cultuur@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Bekijk ook:

De presentatie van Tielen Muziekdorp hieronder bij de downloads! Je vindt er meer info over het ontstaan van Tielen Muziekdorp en de bedoeling van het project.

Deel deze pagina