Gemeente Kasterlee

Klimaatactieplan

burgemeestersconvenant

De gemeente Kasterlee engageerde zich met de ondertekening van het burgemeestersconvenant een actief en ambitieus klimaatbeleid uit te voeren met als doelstelling de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente met 20 % te reduceren tegen 2020 ten opzichte van het referentiejaar 2011. 

In uitvoering van dit convenant, dient de gemeente een Energie- en Klimaatactieplan in te dienen bij de Europese Commissie binnen het jaar na de ondertekening. Dit plan werd opgesteld door de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij in samenspraak met de gemeente en goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 januari 2015. Het  wordt momenteel beoordeeld door de Europese Commissie.

In dit actieplan staan mogelijke maatregelen opgesomd ter uitvoering van het engagement. Het is een dynamisch plan: acties kunnen toegevoegd of verwijderd worden.  

Het volledige plan kan je downloaden. 

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 27
e-mail
milieu@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina