Gemeente Kasterlee

brandweer, retributiereglement

Brandweerzone Taxandria - waar Kasterlee een onderdeel van is - heeft een uniform zonaal retributiereglement opgesteld en goedgekeurd. In deze retributie zijn de kosten voor interventie en prestaties van de brandweerdiensten opgenomen.