Gemeente Kasterlee

Tweede fase Masterplan de Met: herinrichting Markt en toegangswegen

projectgebied Masterplan De Met, fase 2

Herinrichting van de Markt en toegangswegen

Sinds de aanleg van de Kempense Noord-Zuidverbinding wordt de dorpskern van Kasterlee ontlast van het doorgaand verkeer tussen Turnhout (en de E34) en Geel (en de E313) en zijn de Turnhoutsebaan en Geelsebaan niet langer gewestwegen maar gemeentewegen. Het gemeentebestuur engageerde zich om na de overdracht van deze wegen de Markt en toegangswegen opnieuw in te richten.  Het bestuur wil de Markt omvormen tot een verkeersluw dorpsplein, een gezellige groene plek die eenheid en harmonie uitstraalt en waar de kerk geïntegreerd is in de publieke ruimte.

Het team van Dierendonckblancke architecten presenteerde in 2013 een eerste ontwerp voor het nieuwe marktplein. De ontwerpers integreerden in het plan het merendeel van de wensen van de inwoners van Kasterlee. Die werden in 2012 via een enquête geïnventariseerd. Kort samengevat wil de bevolking een groen, gezellig plein met ruimte voor terrassen, met zitbanken om te ontmoeten, en met aandacht voor voetgangers en fietsers. Het ontwerp werd als basis gebruikt om de heraanleg van de Markt verder te concretiseren. Hiervoor startte het gemeentebestuur samen met de architecten in 2015 een nieuw traject op van advies en overleg met alle betrokkenen partners.

Ondertussen zijn de plannen definitief klaar. Wat gaat er gebeuren? 

Het projectgebied situeert zich in het centrum van Kasterlee. Het marktplein (met de kerk) en de vier toegangswegen: de Geelsebaan (vanaf de Wissel), de Retiesebaan (vanaf de Schutterstraat), de Pastorijstraat (vanaf de Kapelstraat) en de Turnhoutsebaan (vanaf de Kattenberg).

Tegelijkertijd met de heraanleg van de Markt worden ook omvangrijke rioleringswerken uitgevoerd met de aanleg van een gescheiden stelsel voor afval- en regenwater. Onder het marktplein worden bufferbekkens met een aanzienlijke capaciteit aangelegd. Voor de heraanleg kan starten, wordt ook een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

De nutsmaatschappijen en het studiebureau maken thans de planning op voor hun werken. Alle nutsleidingen die in de loop der jaren kriskras over de Markt werden aangelegd, moeten aangepast en verlegd worden in functie van het nieuwe ontwerp en het toe te voegen riolerings-en bufferingsstelsel. Tegelijkertijd worden verouderde netwerken vernieuwd of uitgebreid.

Ondertussen is de omgevingsvergunning volledig en ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 27 juli 2019. Het dossier kunnen burgers inkijken op www.omgevingsloketvlaanderen.be (riolerings- en wegeniswerken De Met Kasterlee).  Op uiterlijk 4 oktober valt de beslissing over de omgevingsvergunning. Nadien wordt gestart met het verplaatsen van de nutsleidingen.

Op maandag 2 september om 20 uur zullen we nog een infomoment organiseren waar we het project en de planning zullen voorstellen. Er zullen nog heel wat voorbereidende werken gebeuren en ook een archeologisch onderzoek staat nog op de planning. De kermis in september kan gewoon plaatsvinden, ook de Pompoenmarkt en de Boerenmarkt gaan gewoon door.

 

Heb je vragen of opmerkingen over het Masterplan de Met? Je kan altijd terecht op demet@kasterlee.be