Gemeente Kasterlee

Bomen, hagen en afsluitingen

Bomen en hagen

Aanplantingen in de tuin zijn niet vergunningsplichtig.

Bomen moeten volgens het veldwetboek 2 meter afstand houden van de perceelsgrens. Hagen die niet gemeenschappelijk op de perceelsgrens geplant worden, moeten minstens 50 cm van de perceelsgrens staan.

Het vellen van hoogstammige bomen (een boom met een omtrek van minstens 1 meter op 1 meter hoogte) is in principe vergunningsplichtig. Het vellen van hoogstammige bomen is vrijgesteld van vergunning onder de volgende voorwaarden: 

  • de boom behoort niet tot een bos, 
  • de boom staat in woongebied (maar niet in woonparkgebied), agrarisch gebied of industriegebied, 
  • de boom staat op maximaal 15 meter van jouw woning, jouw vergunde landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen, jouw vergunde bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen;
  • het kappen van de boom is niet in strijd met de bepalingen van de geldende verkaveling, RUP of BPA.

Afsluitingen

In de zij- en achtertuin kan je zonder vergunning een afsluiting plaatsen tot 2 meter hoog. In de voortuin mag de afsluiting niet hoger zijn dan 1 meter, tenzij ze open is (van draad of draadgaas). Dan is ook hier een hoogte van 2 meter vrijgesteld van vergunning.

Let op: de vrijstelling geldt niet als 

  • de afsluiting verder dan 30 meter van jouw woning geplaatst wordt, 
  • de afsluiting geplaatst wordt in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan of in de 5 meter brede strook langs waterlopen. Deze informatie kan u bekomen bij de dienst ruimtelijke ordening.

Een afsluiting op de perceelsgrens plaatsen kan enkel als beide buren akkoord zijn. Gaat één van de buren niet akkoord, dan moet de afsluiting op de uiterste grens van het perceel geplaatst worden.

OPGEPAST: indien je woning in een verkaveling, RUP of BPA is gelegen moet je steeds voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften van deze verkaveling, RUP of BPA! Daarnaast moet je ook steeds rekening houden met de normen opgelegd in de gemeentelijke algemene stedenbouwkundige verordening en in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP).

Voorwaarden?

Voldoe je niet aan de hogervermelde voorwaarden, dan dien je een omgevingsvergunning aan te vragen.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina